Slovnaft ľuďom

2015Slovnaft

Nový štipendijný program VEKTOR, ktorý je určený pre žiakov vybraných stredných odborných a priemyselných škôl, sa svojim pilotným ročníkom zaraďuje k ďalším štyrom programom z oblasti školstva. Slovnaft naďalej hrdo podporuje najúspešnejšieho slovenského motocyklového jazdca Štefana Svitka, a tiež populárne športy ako sú futbal či hokej prostredníctvom najvyšších ligových a pohárových súťaží.

Vybrané projekty a granty

Podporujeme výnimočné mladé talenty
Premeňte odpad na užitočnú surovinu!
Podporujeme výnimočného jazdca Štefana Svitka