06 nov. 2014

Zelené Oázy v 9. ročníku podporia komunitné záhrady


Zelené Oázy v 9. ročníku podporia komunitné záhrady

Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí sú okrem dobrého nápadu ochotní pridať ruky k dielu, majú opäť šancu získať podporu pre svoj projekt. Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú už deviaty ročník grantového programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 56 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 8. decembra 2014.

Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce partnerstiev na lokálnej úrovni.

„Program Zelené oázy už tradične ponukou podporovaných aktivít reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa čoraz viac objavuje hlavne v mestskom prostredí. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách,“ uviedol Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka

V 8. ročníku grantového programu Zelené oázy získalo podporu 24 projektov v celkovej výške 59 500 eur. Prioritnou témou bol rozvoj územia Malého Dunaja z hľadiska podpory vodnej turistiky, cykloturistiky i zvýšenia environmentálneho povedomia o dôležitosti a ochrane vôd v tejto jedinečnej prírodnej oblasti. 5 podporených projektov sa týkalo priamo rozvoja územia Malého Dunaja.

Odborná komisia sa zhodla, že najzaujímavejším projektom 8. ročníka grantového programu Zelené oázy bol projekt Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji v Malinove, ktorý realizovalo občianske združenie Pro Eberhard. Cieľom projektu bola výstavba rozhľadne – pozorovateľne vodných vtákov na brehu Malého Dunaja a sprístupnenie miestnej mokrade mostíkom pre potreby školských exkurzií. Okrem ceny za najlepší projekt získava občianske združenie Pro Eberhard aj finančnú odmenu 1 000 eur.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a potrebných formulárov, sa nachádzajú na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk.

Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 1095, 0911 452 457, [email protected]

Zelené oázy 2014 | Rozhľadňa – Hniezdo v Malinove pri malom dunaji

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.