10 nov. 2018

Zachránený ovocný sad – najlepší projekt Zelených oáz


Zachránený ovocný sad – najlepší projekt Zelených oáz

Historický ovocný sad v Brezne, v lokalite Banisko blízko nemocnice, chátral. Všimla si ho Milada Medveďová, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov, ktorá svojím prístupom a nadšením pritiahla ďalších ľudí. Spoločne požiadali o grant z nášho programu Zelené oázy.

Projekt Arborétum Banisko získal nielen grant, ale včera v Brezne aj ocenenie za najkrajší projekt celého ročníka programu Zelené oázy.

„Pri tomto projekte vidno medzigeneračnú angažovanosť – či už ide o mladých ľudí, rodiny s deťmi, či dôchodcov. Všetci priložili ruku k dielu a naozaj sa podieľali na zveľadení celého toho sadu,“ povedala Hana Kukučková z Podnikovej a marketingovej komunikácie, ktorá riadi grantový program Zelené oázy.

Ešte pred rokom bolo miesto zanedbané, zarastené náletovými drevinami, nepokosené, rozrýpané od diviakov a stromy boli prehustené a teda nemohli dýchať a rodiť. Skupina nadšencov sa to rozhodla zmeniť a sadu vdýchnuť nový život. Pomocou odborníkov arboristov stromy ošetrili a predĺžil im životnosť. Takmer hektárový pozemok tiež vykosili a očistili. Sad je skutočne vzácny aj rôznymi druhmi ovocia. „Máme tu zlatú renetu, koženú renetu, jakubky, sú tu jonatánky, je tu aj krvavnička a iné, ktoré sú ešte neidentifikované. Sú to staré stromy. Niektoré sú skoro sto rokov staré,“ hovorí Milada Medveďová.

„O ocenení rozhodla príkladná, a nie úplne všedná spolupráca z viacerých strán, či už to boli miestni seniori, základné školy, mestský úrad, občianske združenia i dobrovoľníci, teda masívne zapojenie viacerých. Nemenej rozhodlo i genius loci tohto miesta. Je to dedičstvo po bývalej poľnohospodárskej alebo gazdovskej škole. Našťastie, v Brezne sa našli rozumní a vnímaví ľudia, ktorí si uvedomili vysokú hodnotu tohto niekoľkohektárového sadu,“ konštatoval Milan Hronec z banskobystrickej Nadácie Ekopolis, ktorá je naším partnerom v grantovom programe Zelené oázy.

Úspešný projekt získal odmenu ďalších 1000 eur na revitalizáciu sadu, ale doterajšia hodnota vykonanej práce je ďaleko vyššia. Na začiatku ho totiž miestni dobrovoľníci a aktivační pracovníci museli vyčistiť, ošetriť staré stromy, spolu s odborníkmi zmapovať ich stav. Teraz nasleduje výsadba nových ovocných drevín. „Tak, ako my dnes jeme jablká zo stromov, ktoré sadili iní, mali by sme niečo nechať po sebe ľuďom, ktorí prídu po nás. Tento sad je magické miesto,“ dodal Hronec v súvislosti s myšlienkou projektu.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.