14 sep. 2017

Vedecký veľtrh propagoval aj chémiu


Vedecký veľtrh propagoval aj chémiu

Chémia je zábava. Deti aj dospelí si to mohli vyskúšať 14. septembra 2017 na Vedeckom veľtrhu, kde im pedagógovia a študenti zo Strednej odbornej školy chemickej (SOŠch) vo Vlčom hrdle pripravili sériu chemických pokusov. V stánku školy sa predstavil aj Slovnaft – hlavný partner Vedeckého veľtrhu a dlhoročný podporovateľ SOŠch.

Témou jednej z najlepších európskych rafinérií, s ktorou prišiel medzi deti a mládež, bol program pre žiakov základných škôl a ich rodičov Chémia je zábava. Záujemcovia o svet chémie – a nebolo ich málo – dostali špeciálne zošity, výtlačky najaktuálnejšej Mendelejevovej periodickej tabuľky a chemické rozvrhy hodín.

Na Vedeckom veľtrhu sa propagovala veda vo vyše 50 stánkoch. Medzi vystavovateľmi boli univerzity a stredné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie, ale aj firmy, ktoré vo svojich stánkoch demonštrovali, že veda je všade okolo nás, a že je potrebná v každodennom živote. Veľkú pozornosť vzbudila hlavne prehliadka modelov áut na alternatívny pohon, virtuálna realita a prezentácia nových mobilných aplikácií.

Čo je vedecký veľtrh

Vedecký veľtrh je celodenným zábavným programom, v rámci ktorého sú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Určený je najmä pre deti a mládež školského veku (6-18 rokov), no zaujímavý je aj pre rodičov. Cieľom podujatia je povzbudenie záujmu slovenskej mládeže o význam vedy v každodennom živote a prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch.

Galéria

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.