15 nov. 2013

V súťaži Najdiplomovka uspeli študenti STU, Slovnaft ocenil aj mladých chemikov


V súťaži Najdiplomovka uspeli študenti STU, Slovnaft ocenil aj mladých chemikov

V 7. ročníku súťaže Najdiplomovka uspeli v akademickom roku 2012/2013 študenti Slovenskej technickej univerzity (STU). Najlepšie práce napísali Michaela Grúberová, Tomáš Trlík (obaja Strojnícka fakulta STU) a Eduard Manek (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie).

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu je tradičnou súčasťou spolupráce Slovnaftu s kľúčovými slovenskými univerzitami. Jej cieľom je prehĺbiť prepojenie univerzít s odbornou praxou, čím sa uľahčí príprava študentov najmä technických smerov. Do 7. ročníka súťaže bolo prihlásených celkovo 13 diplomových prác z piatich fakúlt štyroch univerzít. Práce posudzovali odborníci zo spoločnosti SLOVNAFT, a.s., pričom jedným z kritérií pre výber víťazov bola aj aktuálnosť tém.

Spoločne s odovzdaním ceny Najdiplomovka spoločnosť Slovnaft ocenila aj mladých chemikov, ktorí dosiahli výborné umiestnenie na Medzinárodnej chemickej olympiáde 2013 v Moskve. Slovensko si z nej odnieslo štyri medaily. V konkurencii takmer 300 súťažiacich zo 73 krajín získal Dominik Štefanko zlatú medailu, reprezentanti Juraj Malinčík a Štefan Stanko strieborné medaily a Jela Nociarová bronzovú medailu. V neoficiálnom poradí za získané medaily tak Slovensko skončilo na 15. mieste.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.