02 apr. 2014

V roku 2014 ožije ďalších 24 zelených oáz po celom Slovensku


V roku 2014 ožije ďalších 24 zelených oáz po celom Slovensku

V 8. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 24 projektov v celkovej výške 59 500 eur. Prioritnou témou bol rozvoj územia Malého Dunaja z hľadiska podpory vodnej turistiky, cykloturistiky i zvýšenia environmentálneho povedomia o dôležitosti a ochrane vôd v tejto jedinečnej prírodnej oblasti.

Do najnovšieho ročníka grantového programu sa prihlásilo 312 žiadateľov, pričom poradný výbor grantového programu vybral do druhého kola 69 projektov. „Pri výbere projektov odporúčaných na podporu sa členovia poradného výboru riadili kritériami programu, z nich za najdôležitejšie považovali účasť občanov vo všetkých fázach projektu, citlivý výber vhodných druhov drevín určených na výsadbu vzhľadom na lokalitu, originalita projektu a jeho celkový prínos pre  miestnu komunitu, prípadne cieľovú skupinu. Pri zrovnateľnej kvalite projektov zohľadnili aj geografický princíp podpory,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Medzi projekty, ktoré v roku 2014 zaujali poradný výbor grantového programu, patrí projekt  Záleský maják na Malom Dunaji s vyhliadkou a školou na vode. Zámerom projektu občianskeho združenia Naše Zálesíčko zo Zálesia je vytvoriť miesto prístupné verejnosti, ktoré by vtiahlo rieku Malý Dunaj do obce resp. pritiahlo by obec k rieke. Tomuto cieľu dopomôže vybudovanie iniciačného prvku – majáku – rozhľadne so školou na vode, z ktorého bude výhľad na horizont rieky Malý Dunaj v dĺžke 3 km a priamy výhľad na dunajský luh chránený Naturou 2000.

Medzi zaujímavé projekty patrí tiež Náučný chodník Šumiac – Kráľova Hola. Náučný chodník bude spájať podhorie Nízkych Tatier – Horehronskú obec Šumiac s najvyšším vrchom východnej polovice Národného parku Nízke Tatry. Na jeho trase bude inštalovaných 12 informačných tabúľ.

Medzi podporené projekty týkajúce sa rozvoja lokality Malého Dunaja patrí aj projekt občianskeho združenia EURO – PROSPERITAS, ktorá svojimi aktivitami rozvíja aj cykloturistiku a vidiecky turizmus v tomto regióne. Cieľom projektu Spoznajme svet vtákov je vybudovanie Bird-friendly lokality pri mieste bohatého výskytu domáceho, ale i sťahovavého vtáctva. Hlavnou aktivitiu je postavenie veže na sledovanie vtáctva, pri ktorej bude vytvorený priestor s viac účelovým využitím, a to oddychový bod pre cyklistov, miesto pre „školu v prírode“, pozorovacie miesto pre organizované skupiny študentov z odborov s prírodovedným zameraním, ornitológov, laickú verejnosť, ale i miesto pre bird-friendly letné tábory.

Bude zaujímavé sledovať aj výsledok projektu Zelenej oázy oddychu pod pôvodnými ovocnými hradnými stromami. Zámerom projektu je upraviť a obnoviť ovocný sad s pôvodnými ovocnými stromami, kde v spolupráci so Strednou odbornou školou v Starej Ľubovni  – odbor záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba, OOCR Severný Spiš Pieniny a Hradom Ľubovňa vytvoria zelenú oázu oddychu pre rodiny, mladých ľudí a seniorov a tiež  nový oddychový a náučný priestor pre turistov, ktorí navštívia hrad.

V 8. ročníku grantového programu Zelené oázy bolo z geografického hľadiska najviac projektov podporených v Bratislavskom kraji (5), Banskobystrickom kraji a Nitrianskom, a to po 4 projekty, v Trnavskom a Prešovskom po 3 projektoch. Zo Žilinského a Košického boli vybrané po 2 projekty a z Trenčianskeho kraja 1 projekt.  Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do septembra 2014.

Cieľom programu Zelené oázy je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti. V grantovom programe Zelené oázy bolo od roku 2007 podporených celkovo 160 projektov v celkovej sume vyše 395 tisíc eur.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk  a www.slovnaft.sk.

Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 1095, 0911 452 457, [email protected].

Podporené projekty v roku 2014 z grantového programu Zelené oázy:
www.ekopolis.sk/stranka_data/subory/2014-zelene-oazy/zelene-oazy-2014-podporene-projekty.pdf

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.