15 apr. 2013

V roku 2013 pribudne na Slovensku ďalších 23 zelených oáz


V roku 2013 pribudne na Slovensku ďalších 23 zelených oáz

Revitalizácia školského parku, obnova náučného chodníka či ovocného sadu, vytvorenie bylinkovej záhradky a mnohé ďalšie ekologické projekty po celom Slovensku sa zrealizujú aj vďaka podpore z grantového programu Zelené oázy.

V 7. ročníku, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 23 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Témou tohto ročníka bol návrat k tradičnému pestovaniu úžitkových, liečivých a okrasných rastlín.

Do projektu sa zapojilo 336 žiadateľov. Poradný výbor grantového programu vybral do druhého kola 80 projektov. Celková požadovaná suma v druhom kole dosiahla 998 592 eur.

„Zapojenie sa občanov vo všetkých fázach projektu, citlivý výber vhodných druhov drevín určených na výsadbu vzhľadom na lokalitu, originalita projektu a jeho celkový prínos pre miestnu komunitu, prípadne cieľovú skupinu. To boli hlavné kritériá, ktorými sa riadili pri výbere členovia poradného výboru. Pri zrovnateľnej kvalite projektov zohľadnili aj geografický princíp podpory,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Medzi projekty, ktoré v roku 2013 najviac zaujali poradný výbor grantového programu, patrí Pasterikova prírodná záhradka. Cieľom organizácie Regionálneho rozvojového partnerstva z Veľkého Šariša je vytvorenie vzorovej okrasnej a produkčnej záhrady založenej na permakultúrnych princípoch pre potreby školských vzdelávacích aktivít. Cieľom permakultúry je dosiahnuť harmonické spojenie krajiny a ľudí, ktoré im poskytuje potraviny, energiu, bývanie a ďalšie materiálne a nemateriálne potreby udržateľnou cestou.

Medzi zaujímavé projekty patrí tiež obnova unikátneho vodného systému jazierok a prívodného kanála v historickom parku v Topoľčiankach, ktoré zrealizuje Občianske združenie PARK Topoľčianky. Ďalším je projekt Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica s názvom Zelený priestor, nie len pre cyklistov, v historickom centre Banskej Bystrice. Ich aktivity sú zamerané na vytvorenie pilotného cyklistického stanovišťa s prvkami funkčnej zelene na okraji historického jadra mesta, ktoré bude zároveň štartom i cieľom rôznych mestských a prímestských cyklotrás.

Bude zaujímavé sledovať aj výsledok projektu rekonštrukcie tradičnej ovocinárskej a včelárskej farmy. Cieľom je zaujať a vzdelávať mladých ľudí o ovocinárstve a včelárstve a podporiť miestny včelársky klub pri ZŠ v obci Vrbovce, ktorá sa nachádza v Trenčianskom kraji.

V 7. ročníku Zelených oáz bolo z geografického hľadiska najviac projektov podporených v Banskobystrickom kraji, Nitrianskom a Žilinskom kraji, a to po 4 projekty, v Košickom a Prešovskom po 3 projektoch. Z Bratislavského a Trenčianskeho kraja boli vybrané po 2 projekty a z Trnavského kraja 1 projekt. Všetky by sa mali zrealizovať v období od apríla do septembra 2013.

O grantovom programe Zelené oázy:

V rámci programu Zelené oázy záujemcovia získali finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej, či revitalizáciu pôvodnej zelene, obnovu alebo zakladanie nových školských záhrad, políčok a sadov, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch a taktiež na obnovu alebo vytvorenie prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach.

Cieľom programu Zelené oázy je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Vďaka programu Zelené oázy pribudlo na Slovensku počas jeho šiestich ročníkov  138 zelených oáz.Siedmy ročník bol v rámci zdravého moderného štýlu tematicky prioritne zameraný na návrat k tradičnému pestovaniu úžitkových, liečivých a okrasných rastlín. Jeho cieľom bolo podporiť domáce pestovanie pôvodných a tradičných stromov,  kríkov a kvetín, obnoviť tradičné záhradkárske, ovocinárske a včelárske zručnosti a vo všeobecnosti posilniť vzťah ku pôde, vode a zeleni a motivovať  ľudí k svojpomocnej starostlivosti o zdravé životné prostredie.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk  a www.slovnaft.sk.

Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 1095, 0911 452 457, [email protected].

Podporené projekty v roku 2013 z grantového programu Zelené oázy: http://www.ekopolis.sk/stranka_data/subory/2013-zelene-oazy/zo-2013-podporene-fv-web.pdf

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)