13 nov. 2017

V okolí Slovnaftu vznikla malá „botanická záhrada“


V okolí Slovnaftu vznikla malá „botanická záhrada“

Okolie rafinérie Slovnaft je bohatšie o 21 rôznorodých ihličnatých a listnatých odrastených stromov. Vysadili ich v priebehu jedného dňa osemnásti dobrovoľníci, zamestnanci spoločnosti.

Malá botanická záhrada má do budúcna zabezpečenú odbornú starostlivosť a zalievanie v obdobiach sucha. Nové stromy v areáli Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd v západnej časti Vlčieho hrdla sa stali súčasťou zelenej protihlukovej bariéry zmierňujúcej vplyv výroby na okolie. Financovanie projektu si dobrovoľníci zo Slovnaftu zabezpečili víťazstvom v internej súťaži zameranej na zlepšovanie životného prostredia.

Rafinériu vo Vlčom hrdle obklopuje čoraz viac zastavaných území. Preto v internej súťaži získal podporu dobrovoľnícky projekt jej zamestnancov Miroslavy Kubašovej a Mariana Roschiga, ktorý zahusťuje zeleň v okolí a posilňuje tak prirodzenú zelenú bariéru. Nadácia Ekopolis, odborný garant projektu, vybrala ako najvhodnejšie miesto pre výsadbu areál Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd, v západnej časti Vlčieho hrdla. Rozhodla tiež o pestrej druhovej skladbe stromov. Spolu 21 trojmetrových ihličnatých a listnatých stromov vysadili pod dohľadom odborníka na dreviny.

„Som rada, že sa na výsadbe Zelenej aleje zúčastnili samotní zamestnanci – dobrovoľníci a že ich výsledok našej spoločnej práce úprimne teší,“ zhodnotila organizátorka dobrovoľníckej akcie Miroslava Kubašová.

Galéria

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.