23 sep. 2011

Súťaž BROWNFIELDS SLOVNAFT 2011: študenti architektúry menia staré priemyselné stavby na moderné objekty


Súťaž BROWNFIELDS SLOVNAFT 2011: študenti architektúry menia staré priemyselné stavby na moderné objekty

Do 30. septembra 2011 sú v Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska v Balassovom paláci na Panskej ulici 15 v Bratislave vystavené architektonické štúdie súťaže BROWNFIELDS SLOVNAFT 2011.

Na vernisáži unikátnej výstavy prác študentov architektúry vyhlásil organizátor súťaže, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., víťazov v kategórii Architektúra a kategórii Urbanistika.

O víťazoch súťaže, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku, rozhodla odborná porota pod vedením renomovaného architekta Prof. Ing. Arch.  Štefana Šlachtu. Členkou poroty bola aj Hlavná architektka Hlavného mesta Bratislava Ingrid Konrádová.

Hlavnú cenu v kategórii Architektúra porota udelila Bc. Barbore Szabóovej z Katedry architektúry Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za projekt konverzie výrobných hál na kultúrno-spoločenské centrum. Vedúcou práce bola Ing. arch. Margita Kubišová, PhD. V kategórii Urbanizmus porota vybrala dvoch víťazov. Sú nimi dvojice Anna Chudá s Michalom Chudým z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave(vedúca ateliérovej práce: Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.) a Bc. Hana Bujdáková s Bc. Zuzanou  Bystrianskou z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (pedagogické vedenie: Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Ing. arch. Zuzana Gladičová a  Ing. arch. Jana Sajdáková).

Ako povedal predseda poroty prof. Štefan Šlachta, potenciál brownfieldov je veľký a kvalitné súťažné práce sú dôkazom, že mladí budúci architekti dokážu s touto výzvou pracovať veľmi kreatívne a konkurovať úspešným riešeniam brownfieldov v zahraničí (Veľká Británia, Nemecko, Česko, Poľsko).

Študentskú súťaž BROWNFIELDS SLOVNAFT 2011 vyhlásila spoločnosť SLOVNAFT, a.s., pre vysokoškolákov – študentov vyšších ročníkov architektúry. Celkovo 19 súťažných prác sa zaoberá architektúrou, ale aj urbanizmom – územnými plánmi, ochrannými pásmami, inžinierskymi sieťami, legislatívnymi obmedzeniami a podobne. Takto spracované štúdie nového využitia výrobných hál, skladových a administratívnych priestorov sú pre Slovnaft mimoriadne významné. Ak by sa Vlčie hrdlo v Bratislave zmenilo na zónu nadmestského významu, Slovnaft už bude mať pripravené architektonicky hodnotné projekty.

(Brownfieldy sú nevyužívané priemyselné plochy, ktoré už nie sú z pohľadu Slovnaftu potrebné na výkon hlavnej podnikateľskej činnosti. Študenti architektúry v súťaži Brownfields Slovnaft navrhujú ich nové využitie.)

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.