23 apr. 2021

Sused Slovnaft dá vždy vedieť


Sused Slovnaft dá vždy vedieť

Spustili sme novú aplikáciu Sused Slovnaft, vďaka ktorej vás môžeme priamo informovať o činnostiach v rafinérii. Chceme byť dobrým susedom okolitých mestských častí a obcí. Slovnaft tak pokračuje v prehlbovaní transparentnej a efektívnej komunikácii.

V aplikácii nájdete informácie o vplyvoch činností rafinérie, ich popis aj príčiny. Aplikácia obsahuje tiež správu o plánovaných činnostiach, v ktorej Slovnaft informuje o aktivitách v rafinérii s vysvetlením, ktoré javy môžu tieto činnosti sprevádzať. Konkrétne vplyvy sú prehľadne vyznačené aj v kalendári.  Aplikácia tiež umožňuje nastavenie hlásenia o mimoriadnych udalostiach. Obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich s rafinériou.

Aplikácia Sused Slovnaft je dostupná bezplatne pre iOS (apple.co/3wu9Nml) aj Android (bit.ly/2R7lXBr).

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.