01 okt. 2012

Staňte sa Talentom Novej Európy


Staňte sa Talentom Novej Európy

Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., otvárajú 6. ročník spoločného grantového programu Talenty Novej Európy, na ktorý v tomto roku vyčlenili celkovo 66 tisíc eur.

Nadané deti a mladí ľudia, ktorí vynikajú svojím talentom v oblasti umenia, vedy a športu, môžu do 15. novembra 2012 podávať prihlášky a uchádzať sa o finančný grant. Podpora z grantového programu je určená pre jednotlivcov.

Program je určený študentom základných, stredných alebo vysokých škôl, s vynikajúcimi výsledkami v oblasti umenia, vedy a športu na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní a chcú ďalej rozvíjať svoj talent.

V aktuálnom 6. ročníku sa môžu o grant uchádzať talenty v kategórii umenia a vedy vo veku 8-25 rokov a v kategórii športu vo veku 8-17 rokov. Výzva je určená aj v minulosti podporeným talentom.

Za neplnoleté deti môžu o grant žiadať ich zákonní zástupcovia. Žiadatelia musia okrem výrazného talentu spĺňať základné podmienky ako je vek, potvrdenie o návšteve školy a umiestnenia v súťažiach.

Otvorenie 6. ročníka programu je výsledkom záujmu Stredoeurópskej nadácie a Slovnaftu dlhodobo podporovať talentovaných mladých ľudí, ktorí majú potenciál dostať sa v budúcnosti medzi špičku vo svojej kategórii nielen doma ale aj v zahraničí. „Zo skúseností z predošlých ročníkov vidíme, že podpora talentu mladých ľudí, presvedčených o svojej ceste, ktorí sú ochotní neustále sa vzdelávať a vyvíjať úsilie na to, aby boli lepšími, prináša svoje ovocie. Sme hrdí na to, že sme v kariére podporili už viac ako 150 výnimočných ľudí, ku ktorým bez pochýb patria napríklad violončelista Ján Bogdan, klaviristka Krisztina Gyöpös, astronóm Ľubo Urbančok, chemik Marek Buchman či športový strelec Filip Praj alebo plavkyňa Nina Fürješová“, uviedla Silvia Czuczorová, riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

„Pre Slovnaft je podpora talentovaných mladých ľudí službou pre budúcnosť Slovenska. Rovnako ako investície do napredovania a skvalitňovania slovenského hokeja a futbalu, aj program Talenty Novej Európy smeruje k tomu, aby pomohol nadaným mladým ľudom zo Slovenska presadiť sa aj vo svete“, povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Cieľom grantového programu je podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na plnohodnotný rozvoj mimoriadne talentovaného dieťaťa a ani samotní rodičia  často nedokážu zvládnuť všetky náklady potrebné na ich napredovanie, najmä ak je v rodine viac detí.

V predošlých piatich ročníkoch programu odborná porota vybrala 153 nadaných detí a mladých ľudí, pričom 34 z nich získalo grant opakovane. Rozvoj ich talentu Slovnaft a CEF podporili celkovou sumou takmer 320 tisíc eur.

Viac informácií aj na www.tne.sk a www.cef.sk.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.