21 sep. 2012

So Slovnaftom do divadla s využitím kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR


So Slovnaftom do divadla s využitím kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi a minister kultúry SR Marek Maďarič podpísali dnes Memorandum o spolupráci v oblasti podpory kultúrneho rozvoja. V memorande sa dohodli na spolupráci v rámci projektu So Slovnaftom do divadla.

Ministerstvo kultúry zabezpečí dostupnosť kultúrnych poukazov pre žiakov základných škôl v školskom roku 2012/2013 a Slovnaft zase na svoje náklady zabezpečí bezpečnú a kvalitnú prepravu žiakov zapojených škôl do vybraných divadiel.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., rozširuje spoluprácu s regionálnymi divadlami a v rámci projektu So Slovnaftom do divadla bude od októbra voziť žiakov prvého stupňa základných škôl do kultúrnych stánkov v piatich mestách Slovenska. Na výlety za divadelnými zážitkami sa môžu tešiť deti z menších miest a obcí v okolí Bratislavy, Komárna, Martina, Spišskej Novej Vsi, a Košíc.

Projekt So Slovnaftom do divadla rieši častý problém základných škôl z menších miest a obcí, ktoré nedokážu využiť Kultúrne poukazy Ministerstva kultúry SR, pretože pri organizovaní kultúrnych zájazdov pre deti cestovné náklady prevyšujú ich finančné možnosti. Preto sa spoločnosť SLOVNAFT, a.s., rozhodla zabezpečiť pre žiakov 1. stupňa základných škôl  dopravu za divadelným predstavením do miesta sídla partnerských divadiel. Komunikáciu, výber škôl a organizovanie samotných predstavení zabezpečujú jednotlivé regionálne divadlá. SLOVNAFT, a.s., uhradí cestovné náklady spojené s autobusovou prepravou školských skupín.

Z divadiel sa na projekte podieľajú Malá Scéna STU Bratislava, Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo Martin, Spišské divadlo a  Bábkové divadlo v Košiciach, Štátne divadlo v Košiciach, Divadlo Thália Sínház v Košiciach. V blízkej budúcnosti chce Slovnaft rozšíriť spoluprácu aj s divadlami v Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Prešove, tak aby projekt pokryl celé Slovensko.

„Pre Slovnaft sú podpora vzdelávania a kultúry jednou z priorít spoločenskej zodpovednosti. Tento projekt spája obe oblasti, a navyše jeho plnenie je zviazané s podstatou podnikania Slovnaftu. Teší nás, že vďaka našej iniciatíve sa stal pre stovky školákov divadelný zážitok, spojený s cestou do regionálneho centra, dostupnou súčasťou ich vzdelávania,“ povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s..

“Za roky fungovania projektu kultúrne poukazy sa ukázala ich opodstatnenosť, prospešnosť a obľúbenosť. Len počas posledných dvoch rokov ich žiaci uplatnili každoročne viac ako tri milióny. Projekt Slovnaftu určite pomôže zvýšiť využiteľnosť kultúrnych poukazov aj do oblastí, v ktorých si to doteraz školy, kvôli finančnej náročnosti presunu žiakov do kultúrnych inštitúcií, nemohli dovoliť. Ďakujem partnerom zo Slovnaftu za podporu a participáciu na projekte kultúrne poukazy. Naša spoločná snaha určite pomôže zvýšiť dostupnosť kultúry a budovanie pozitívneho vzťahu mladej generácie k nej,“ povedal k spolupráci medzi ministerstvom kultúry a SLOVNAFT, a.s. minister kultúry Marek Maďarič.

Dôležitými partnermi v projekte sú aj prepravcovia. Slovnaft ponúkol spoluprácu svojim osvedčeným a spoľahlivým obchodným partnerom v oblasti prepravy. Dopravu detí budú realizovať SAD Dunajská Streda a spoločnosť eurobus, a.s.. Raz mesačne do každého z miest, kde pôsobia partnerské divadlá, vyrazia 4 autobusy vezúce 160 žiakov za divadelným zážitkom. Deti na úhradu predstavení využijú kultúrne poukazy, ktoré dostali od Ministerstva kultúry SR.

Rozšírenie spolupráce s divadlami nadväzuje na pilotný projekt, ktorý Slovnaft odštartoval v marci s divadlom Malá Scéna STU a prepravcom SAD Dunajská Streda. Do konca predchádzajúceho školského roka spoločnosť podporila výlety za kultúrnymi zážitkami pre celkovo 1363 žiakov z 5 škôl z menších miest a obcí v okolí Bratislavy.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.