27 nov. 2020

Slovnaft zostal partnerom umenia a kultúry aj v ťažkých časoch


Slovnaft zostal partnerom umenia a kultúry aj v ťažkých časoch

Umenie a kultúra na Slovensku sa v tomto roku pre pandémiu ocitli v neľahkej situácii. Divadlá sú bez divákov, no naďalej pokračujú vo svojej práci a pripravujú sa na opätovné otvorenie svojich brán. Slovnaft sa ako dlhoročný podporovateľ kultúry rozhodol aspoň symbolicky vyjadriť podporu deviatim divadlám a jednej galérii, s ktorými spolupracuje. Rozdelil medzi nich čiastku 30 000 eur.

Finančnú podporu získa Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo Malá scéna STU, Jókaiho divadlo, Nové divadlo Nitra, Mestské divadlo Žilina, Galéria Ľ. Fullu Ružomberok, Divadlo Thália, Štátne divadlo Košice, Spišské divadlo a Prešovské národné divadlo. S väčšinou z nich Slovnaft dlhoročne spolupracuje v rámci projektu Kultúra so Slovnaftom, ktorý má priblížiť umenie deťom.

„Opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu zasiahli aj náš projekt na podporu kultúry a umenia. Napriek tomu v ňom chceme pokračovať, aj keď v zmenenej podobe. Rozhodli sme sa, že financie pre tento projekt na rok 2020 rozdelíme medzi kultúrne stánky, aby sme im aspoň trochu pomohli preklenúť náročný čas,“ povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s.

Slovnaft spustil roku 2012 projekt So Slovnaftom do divadla, ktorý má pomôcť základným školám vo väčšej miere využiť kultúrne poukazy Ministerstva kultúry SR. Pred dvomi rokmi sa k projektu pripojila aj ružomberská galéria. Za sedem  rokov Slovnaft uhradil základným školám z menších miest a obcí náklady na prepravu žiakov za kultúrou a umením v sume takmer 250 tisíc eur vďaka čomu navštívilo divadelné predstavenia a galériu viac ako 41 000 školákov.

Divadlá a galéria financie využijú na udržanie svojich aktivít v rámci umeleckej tvorby alebo na pokrytie časti režijných nákladov.  Spišské divadlo napríklad na výrobu dvoch inscenácií, Jókaiho divadlo na naštudovanie a prípravu predstavenia pre deti a mládež a Divadlo Thália na profesionálnu nahrávku dvoch predstavení, aby ich mohli prezentovať aj online. Divadlo Malá scéna STU peniaze využije na pokrytie prevádzky počas skúšania divadelnej inscenácie, novú inscenáciu z príspevku vytvorí Bratislavské bábkové divadlo a Prešovskému národnému divadlu pomôžu pokryť prevádzkové náklady a dofinancovať prípravu dvoch inscenácií. Ružomberská galéria Ľ. Fullu použije financie na  vývoj a prípravu nových vzdelávacích formátov a aktivít pre návštevníkov, ako aj nový výstavný projekt pripravovaný pre rok 2021.

Pandémia koronavírusu pripravila o divákov nielen umelecké a kultúrne inštitúcie, ale aj športovcov. Slovnaft aj napriek tomu zostal partnerom všetkých súťaží, klubov aj individuálnych športovcov, ktorých podporoval. V čase pandémie zároveň zintenzívnil pomoc pre zdravotníctvo darovaním pľúcnych ventilácií ale aj dezinfekcie, aby zdravotnícke zariadenia účinne zvládali šírenie infekcie.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.