28 máj. 2021

Slovnaft sa zapojil do kampane zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov


Slovnaft sa zapojil do kampane zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov

Deň narcisov nemôže mať pauzu. S hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane Ligy proti rakovine na podporu tradičnej zbierky pre onkologických pacientov sa spoločnosť Slovnaft plne stotožňuje, a preto sa do kampane opäť zapojila a podporila ju. Oslovuje svojich zákazníkov na čerpacích staniciach, vyzýva o zapojenie sa do zbierky svojich veľkoobchodných zákazníkov aj svojich viac ako 3300 zamestnancov.

Pandémia koronavírusu postavila do pozoru celý svet, ľudia sa začali sústrediť na novú hrozbu, no tie staré nevymizli. Onkologickí pacienti bojujú so svojím ochorením aj v čase pandémie a ekonomického poklesu a ich rady sa rozširujú aj v tomto období.

„Citlivo vnímame každé vážne ochorenie. S rakovinou sme sa stretli takmer všetci, či už v bližšom alebo širšom okolí. Aj v práci – mnohí naši kolegovia ochorenie úspešne prekonali a vrátili sa späť, no sú aj takí, ktorí mu, žiaľ, podľahli. Nikdy nevieme, kedy budeme na pomoc odkázaní my, preto, keď môžeme, pomôžme,“ hovorí člen manažmentu a riaditeľ Logistiky Slovnaftu Richard Milošovič.

Tento rok sa môžete do zbierky zapojiť do 20. júna jednoducho zaslaním SMS na číslo 848 alebo darom na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454.

Slovnaft už niekoľko rokov spolupracuje s Ligou proti rakovine. Okrem pravidelnej podpory tradičnej zbierky Deň narcisov organizujú spolu aj podujatia na podporu prevencie onkologických ochorení pre zamestnancov spoločnosti.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.