14 mar. 2011

Slovnaft je nominovaný v 2 kategóriách na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010


Slovnaft je nominovaný v 2 kategóriách na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010

Z troch nominácií, ktoré Slovnaft prihlásil do aktuálneho 11. ročníka Via Bona Slovakia, dve z nich postúpili po prvom kole hodnotenia do finále.

Porota hodnotila v prvom kole 75 nominácií v deviatich kategóriách. Do druhého kola hodnotenia postúpilo 30 nominácií, z ktorých sa Slovnaft bude o ocenenie uchádzať v 2 kategóriách:

  • v oblasti Zodpovedné podnikanie – Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom za projekt STEP – Sprav krok pre svoje zdravie
  • v oblasti Firemnej filantropie – Cena za  dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu za podporu vzdelávania a talentu detí prostredníctvom programov Škola, ktorej to myslí a Talenty Novej Európy.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.