07 máj. 2020

Slovnaft daroval takmer 33 000 litrov dezinfekcie


Slovnaft daroval takmer 33 000 litrov dezinfekcie

Slovnaft sa aktívne zapojil do boja proti koronavírusu. V uplynulých týždňoch rozdal po celom Slovensku takmer 33 000 litrov dezinfekcie, ktorá je prevenciou proti šíreniu nebezpečného ochorenia.

Dezinfekčný prípravok Slovnaft Hygi Fluid sme odovzdali tam, kde to bolo najviac potrebné – zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam pre seniorov a zariadeniam sociálnych služieb, samosprávam,  organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, či s marginalizovanými komunitami, neziskovým organizáciám a ďalším žiadateľom.

Najväčší záujem o dezinfekciu prejavili samosprávy. Slovnaft daroval takmer 16 000 litrov prípravku pre 101 miest a obcí Slovenska. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dostali viac ako 7000 litrov dezinfekcie a domovy sociálnych služieb vyše 4500 litrov. Neziskovým organizáciám a ďalším žiadateľom poskytol Slovnaft vyše 5000 litrov prípravku Slovnaft Hygi Fluid.

Dezinfekciu Slovnaft Hygi Fluid vyrába VÚRUP, dcérska spoločnosť Slovnaftu. Prípravok Slovnaft Hygi Fluid je v predaji na čerpacích staniciach Slovnaft.

V prípade, že by sa súčasná situácia na Slovensku zhoršila, Slovnaft je pripravený opäť v tejto oblasti pomôcť.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.