31 okt. 2012

Slovnaft a nadácia Ekopolis vyhlasujú siedmy ročník grantového programu Zelené oázy


Slovnaft a nadácia Ekopolis vyhlasujú siedmy ročník grantového programu Zelené oázy

Témou 7. ročníka programu je návrat k tradičnému pestovaniu úžitkových, liečivých a okrasných rastlín, s cieľom posilniť vzťah k pôde, vode a zdravému životnému prostrediu. O granty sa budú môcť uchádzať ľudia, ktorí sú okrem dobrého nápadu tiež ochotní priložiť vlastné ruky k dielu.

Vybrané projekty budú podporené sumou celkom 57 000 eur. Uzávierka prijímania projektov spolu so žiadosťou o grant je 12. decembra 2012.

Z programu budú podporené  projekty zamerané pestovanie tradičných drevín, kríkov a kvetín v domácich podmienkach, obnovu záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych zručností, ako aj projekty, ktoré budú motivovať ľudí k sebestačnosti.

„Program má veľkú odozvu od aktívnych občanov, ktorí poznajú hodnotu prírody pre človeka, preto sme sa rozhodli tento ročník upriamiť na záhradkárske tradície, a podporiť tak ich pestovateľské, ovocinárske aj včelárske zručnosti. Veríme, že téma prinesie zaujímavé projekty, pri realizácii ktorých sa inšpirujú aj mladšie generácie,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

„Vždy sa potešíme, keď vidíme výsledky úsilia stoviek dobrovoľníkov v rôznych kútoch Slovenska. Ešte viac nás tešia skúsenosti a zážitky týchto ľudí, ktoré pri realizácii svojich nápadov získajú. Zároveň sme presvedčení, že svojim konaním inšpirujú, získavajú nasledovníkov a dokážu ich presvedčiť, že aj „obyčajní“  ľudia môžu premieňať svoje sny na skutočnosť,“ povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám,  spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, a to so zapojením verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

V rámci programu Zelené oázy môžu záujemcovia požiadať o finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách (stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad).

O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce.

V minulom ročníku programu bolo podporených 23 projektov. Finančnú podporu získal aj  projekt obnovy parku a revitalizácie vodného toku pri kaštieli v Mojmírovciach. Vďaka programu tiež boli upravené a zastrešené lesné studničky v pohorí Vihorlat a v obci Nová dedinka miestni dobrovoľníci vyčistili environmentálne aj krajinársky cenné jazierko a vytvorili atraktívne miesto na oddych.

Odborná komisia sa zhodla, že najlepším projektom 6. ročníka grantového programu Zelené oázy v roku 2012 bol projekt Výučbová plocha pri Správe CHKO Biosférická rezervácia Poľana,  ktorý realizovalo OZ Slatinka v spolupráci so Správou CHKO Biosférická rezervácia Poľana. Areál bude slúžiť predovšetkým na praktickú environmentálnu výchovu najmladšej generácie. Okrem ceny za najlepší projekt získava Združenie Slatinka aj finančnú odmenu tisíc eur, ktoré môže použiť na zveľadenie tohto projektu.

Prostredníctvom grantového programu sa za šesť rokov obnovilo 26 náučných chodníkov v celkovej dĺžke 158 kilometrov, 44 verejných parkov, školských záhrad, historicky a environmentálne vzácnych území, bolo upravených a vyčistených  28 vodných tokov, jazier a mokradí. Dovedna sme vytvorili 133 zelených oáz.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a potrebných formulárov, sa nachádzajú na www.oazy.sk,  ako aj www.slovnaft.sk  a www.ekopolis.sk.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.