15 mar. 2010

Slovensko sa opäť zazelená


Slovensko sa opäť zazelená

Vďaka 21 úspešným projektom, ktoré boli vybrané v rámci 4. ročníka grantového programu Zelené oázy spoločnosti Slovnaft a Nadácie Ekopolis bude Slovensko zelenšie.

V období od marca do septembra budú prostredníctvom aktívnej občianskej iniciatívy žiadateľov vytvorené nové náučné chodníky, upravené parky a verejné zelené plochy, obnovené lokality prírodnej, historickej aj kultúrnej hodnoty. Na realizáciu vybraných projektov bude prerozdelená suma 56 000 EUR.

Do hodnotenia už 4. ročníka tohto úspešného environmentálneho programu bolo zaradených  316 projektov, ktoré splnili všetky nevyhnutné podmienky. Spomedzi nich 109  najzaujímavejších postúpilo do finálneho výberu na udelenie grantu. Najpočetnejšími boli žiadosti od základných a stredných škôl, ktoré sa snažia o zveľadenie školských areálov a tiež, opäť ako v minulých ročníkoch, projekty od obecných úradov zamerané na revitalizáciu obecnej zelene. „Pri výbere projektov zavážila aj forma akou boli žiadosti spracované. V niektorých prípadoch, možno v nie práve profesionálne spracovaných projektoch, no nemenej kvalitne pripravených, sa okrem snahy niečo zmeniť odrážalo najmä úsilie dobrovoľnej práce aktívnych občanov.  Ďalšími dôležitými faktormi pri posudzovaní bol citlivý výber vhodných druhov drevín určených na výsadbu, ako aj celkový prínos projektu pre  miestnu komunitu alebo lokalitu,“ spresnil Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Medzi tými, ktoré najviac zaujali odbornú komisiu  patrí projekt revitalizácie lokality Tureckých studní pri meste Krupina. Ide o skalné obydlia, ktoré slúžili ako úkryt Turkov pri ich pobyte na našom území. Snahou občianskeho združenia ICM v Krupine je premeniť túto lokalitu na atraktívne miesto odpočinku a pobytu v prírode. Významnú premenu čaká aj mŕtve rameno rieky Hornád, ktoré bude v rámci projektu „Starý Hornád – budúca zelená oáza“ vyčistené od divokých skládok, upravené tak, aby sa zlepšila jeho biodiverzita a zároveň mohlo jeho okolie plniť funkciu prostredia vhodného na oddych a environmentálne vzdelávanie. Pre deti ale aj staršie vekové skupiny v Žiline vznikne vďaka grantu 1,4 km dlhá interaktívna náučná trasa v lesoparku Chrasť. Cieľom tohto projektu s príznačným názvom „Spoznaj seba, spoznaj les“ je zoznámiť širokú verejnosť s lesným spoločenstvom, odkryť zaujímavosti a informácie dôležité na pochopenie úlohy lesa v prírode. Zo školských zaujal projekt „Sýkorka – priateľ našich parkov!,“ ktorého výsledkom bude ochrana vtáctva a podpora ich hniezdenia v areáli základnej školy v Gbeloch.

Slovnaft a nadácia Ekopolis realizujú program Zelené oázy už 4 roky. O jeho pozitívnom vnímaní verejnosťou hovorí nielen fakt, že od jeho zahájenia, v roku 2006, každoročne rastie počet žiadateľov ale aj to, že program postúpil do užšej nominácie na prestížnu cenu Via Bona v kategórii Zelená cena. „Táto nominácia nás teší, pretože je to pre nás signál, že smerovanie programu a jeho výsledky pozitívne hodnotia nielen komunity, v ktorých boli oázy realizované ale aj širšia verejnosť. Napĺňa sa tak jeden z cieľov programu, že prostredníctvom podpory rastúcej občianskej angažovanosti sa nám darí znižovať ľahostajnosť voči životnému prostrediu. Doteraz sme finančným príspevkom našej spoločnosti ale najmä prostredníctvom dobrovoľnej práce aktívnych  a zodpovedných občanov vytvorili na Slovensku už 95 zelených oáz,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Z geografického hľadiska, v rámci 4. ročníka Zelených oáz bolo najviac projektov podporených v Trnavskom a Prešovskom kraji (v oboch po 5) a  4 projekty v Banskobystrickom. Z Košického,  Žilinského a Nitrianskeho kraja boli rovnako vybrané po 2 projekty,  v Trenčianskom kraji získal grant 1 žiadateľ. Novinkou tohto ročníka bolo rozšírenie podporovaných tém o vyhliadkové miesta. Do prvého kola prišli 4 nádejné predbežné žiadosti o podporu takýchto projektov, no 3 z nich neboli dopracované z dôvodu zmeny stanoviska vlastníka alebo kvôli obštrukciám stavebného úradu.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.