01 apr. 2015

Slovensko opäť o čosi zelenšie


Slovensko opäť o čosi zelenšie

Celkovo 19 projektov vo výške 56 000 eur podporil grantový program Zelené oázy, ktorý je výsledkom spolupráce Nadácie Ekopolis a spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Opäť bolo jeho cieľom odporiť zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách.

„Nápady, ktoré prispievajú ku skvalitneniu životného prostredia, podporujeme už 9 rokov. Za tento čas sme zistili, že to čo naše regióny najviac potrebujú sú aktívni ľudia a ich chuť vylepšiť vlastné okolie,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Práve takéto skupiny aktívnych jednotlivcov sa o grant Zelené oázy mohli uchádzať cez registrované mimovládne neziskové organizácie, záladné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, taktiež mestá a obce.

Poradný výbor vybral z 320 prihlásených žiadateľov presne 110 projektov, ktoré boli zároveň posunuté do druhého kola. Z nich nakoniec porota vybrala v Žilinskom kraji 6, v Prešovskom kraji 5, v Banskobystrickom a Trnavskom po tri projekty, a v Bratislavskom a Trenčianskom po jednom projekte.

Medzi tie, ktoré v roku 2015 zaujali poradný výbor grantového programu patrí projekt Pec nám spadla, rekonštrujúci tradičnú bielokarpatskú sušiareň ovocia v obci Bošáca. Finančne podporená bude aj Zelená mestská oáza v Prešove či rajecký projekt Záhradou do školy, vďaka ktorému budú deti v predzáhradke školy pestovať rôzne kvety, bylinky, koreniny a zeleninu. Jeden z víťazných projektov dokonca spojí lávkou cez potok Biela voda dve susedné obce – Zálesie a Ivanku pri Dunaji. Pre peších i cyklistov ponúkne výklad o miestnej faune a flóre prostredníctvom informačných tabúľ.

Všetky projekty budú realizované v období od apríla do septembra 2015.

„Prax uplynulých ročníkov potvrdzuje, že najlepšie projekty sa darí realizovať tam, kde ľudia vedia nájsť spoločnú reč a vytvorené dielo je potom výsledkom skutočnej spolupráce všetkých, ktorí prejavili záujem. Nemenej dôležité je aj to, že projekty vytvorené na princípe širokej spolupráce potom môžu, najmä vďaka následnej starostlivosti, oveľa dlhšie slúžiť verejnosti,“ dodáva ku grantovému programu Zelené oázy Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.