02 máj. 2019

Ružinovská nemocnica dostala špičkový prístroj pre mimotelový obeh


Ružinovská nemocnica dostala špičkový prístroj pre mimotelový obeh

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je vybavená novým zariadením CardioHelp System. Prístroj pre mimotelový obeh v hodnote 83 tisíc eur nemocnica získala vďaka podpore Slovnaftu. Bude slúžiť pacientom so závažným respiračným zlyhaním, ale rovnako aj pacientom pred transplantáciou pľúc, či počas hrudníkových operačných výkonov.

CardioHelp system je ojedinelý prístroj, ktorým okrem ústavov srdcových a cievnych chorôb nedisponuje žiadna fakultná nemocnica na Slovensku. Toto zariadenie významne zvyšuje úroveň intenzívnej medicíny v sieti fakultných nemocníc v Bratislave.

„Som veľmi vďačná za takúto pomoc najmä v mene pacientov, ktorým tento prístroj poslúži najviac. 1. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB je jediným pracoviskom v rámci univerzitných nemocníc na Slovensku, ktoré týmto prístrojom bude disponovať, čo mňa a rovnako tak aj našich lekárov veľmi teší, pretože aj týmto spôsobom môžeme zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti našim pacientom,“ povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

Prístroj prevádzkuje, riadi a monitoruje mimotelový obeh. Slúži na odvedenie krvi pacienta mimo tela počas chirurgického zákroku, pričom krv sa po zákroku vracia späť do tela pacienta. Špecializovaný prístroj je možné využiť aj na oxygenoterapiu a tiež v indikovaných prípadoch, keď zlyhá metóda ventilácie pľúc.

„Tento špecializovaný prístroj pre mimotelový obeh je pre našu kliniku veľkým prínosom. Dokáže pomôcť pacientom so závažným respiračným zlyhaním, ocenia ho aj naši kolegovia počas operačných výkonov na Klinike hrudníkovej chirurgie a nápomocný môže byť aj v niektorých prípadoch transplantácie pľúc. Široké využitie tohto prístroja je veľkou pomocou pre rozličné spektrum respiračných diagnóz,“ povedal MUDr. Aktham Yaghi, primár I. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB.

“Chceme pomáhať fakultnej nemocnici v starostlivosti o pacientov so závažným respiračným zlyhaním, ťažkými popáleninami dýchacích ciest a otvoriť jej nové možnosti pri transplantáciách pľúc na Slovensku,“ uviedol Gabriel Szabó, CEO SLOVNAFT, a.s.

Za uplynulých 5 rokov daroval Slovnaft bratislavským nemocniciam takmer 250.000 eur na zlepšenie úrovne poskytovania zdravotníckych služieb.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.