28 sep. 2016

Prvých šesť projektov získalo grant z Dunajského fondu


Prvých šesť projektov získalo grant z Dunajského fondu

Grantový program Dunajského fondu priniesol prvé výsledky. Šesť najlepších projektov prepojených s Dunajom si rozdelí sumu 26 908 eur a najneskôr od marca 2017 prispeje k lepšiemu spoznávaniu a rekreačnému využívaniu Dunaja.

Stredoeurópska nadácia vyhlásila prvú grantovú výzvu Dunajského fondu tento rok v januári s podporou donorov Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti Slovnaft. Projekty mali byť zamerané na skultivovanie alebo oživenie verejne prístupných riečnych priestranstiev a skvalitnenie života na slovenskom toku Dunaja (vrátane Malého Dunaja) so zachovaním jej hodnôt. O podporu sa uchádzalo celkovo 26 projektov s celkovou žiadanou sumou vyše 145 000 eur.

Všetky žiadosti boli komplexne hodnotené odbornou porotou, zloženou z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu. Jeho členmi sú osobnosti pôsobiace v urbanizme, architektúre, environmentálnej oblasti, ako aj osobnosti podieľajúce sa na tvorbe podujatí mestského a komunitného života a športovo-rekreačných aktivít na rieke. Porota nakoniec vybrala šesť najhodnotnejších projektov od Bratislavy po Komárno.

„Počet žiadostí o grant a navrhované projekty svedčia o tom, že ľudia majú záujem o bližší kontakt s Dunajom a Malým Dunajom a aktivity na týchto riekach. Dunaj vplýva na život veľkého počtu obyvateľov Slovenska, aj preto nás teší, že podporu získali projekty po celom toku Dunaja“, povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Stredoeurópska nadácia predstavila svoj nadačný program Dunajský fond v septembri 2015 na otváracom 1. Fóre Dunajského fondu. Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou, ktorá združuje finančné, nefinančné a ľudské zdroje pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Po realizovanej prvej výzve plánuje Stredoeurópska nadácia vyhlásiť v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fondu ďalšiu grantovú výzvu v druhej polovici roku 2016.

 

Granty z Dunajského fondu 2016

Prehľad podporených projektov

 

Klub vodného slalomu Karlova Ves – Prístup k vode v Karloveskej zátoke a slalomová trať pre začiatočníkov

Bratislava, Karloveská zátoka

Vybudovanie infraštruktúry (mostík, lavičky), ktoré umožnia verejnosti priblížiť sa k vode v Karloveskej zátoke alebo okúpať sa v nej. Pre prístup k vode bude zhotovený drevený mostík pre členov vodáckych klubov a pre verejnosť, ktorá využíva priestor na vychádzky a v lete na kúpanie.

Druhou aktivitou projektu je vytvorenie slalomovej trate pre začiatočníkov, ktorá by bola v zátoke na mieste, kde je stále voda aj pri nízkom vodnom stave Dunaja. Trať by na základný výcvik mládeže využívalo viacero vodáckych klubov alebo individuálnych vodákov na základe záujmu.

 

BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie – Bližšie k Dunaju – kemping Veľký Lél

osada Veľký Lél pri obci Zlatná na Ostrove

Vytvorenie infraštruktúry a následná prevádzka jednoduchéhoubytovacieho zariadenia (kempingu) v osade Veľký Lél na Dunaji. Kemping a objekty budú slúžiť najmä pre návštevníkov Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy, ktorej súčasťou je Veľkolélsky ostrov a ktoráuž v súčasnosti funguje ako lákadlo pre množstvo turistov, ktorí sa zaujímajú o prírodu Podunajska, o jej ochranu a vyžitie priamo na a pri rieke Dunaj.

 

Malodunajské splavy – Od mlyna k mlynu

obce Tomášikovo a Jahodná, Malý Dunaj

Podpora turistického ruchu v regióne obce Tomášikovo a obce Jahodná, cez ktoré preteká Malý Dunaj a ich história je s ním pevne spätá. V oblasti sú dva historické drevené kolové mlyny, ktoré sú vyhľadávanými turistickými atrakciami. Cieľom je spropagovať u širokej verejnosti tieto pamiatky prostredníctvom plavby na drevených pltiach po malom Dunaji. Na tento účel budú dobudované a upravené kotviská – prístaviská s prívesným vozíkom, ktorý umožní prepravu pltí a ich bezpečné spustenie na vodu a pohodlný nástup pasažierov. Počas plavby sa návštevníci dozvedia informácie o Žitnom ostrove, o Malom Dunaji, o histórii mlynárstva v regióne, rastlinstve i živočíšstve, vďaka náučnému chodníku prístupnému len z rieky. Tento slovenský unikát bude pozostávať z ôsmich informačných tabúľ.

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry – Virtuálne dunajské nábrežia

Bratislava

Študentské tímy z radov poslucháčov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypracujú v rámci svojich záverečných prác inžinierskeho štúdia návrhy a riešenia dunajského nábrežia v Bratislave. Výsledkom projektu tak bude podrobná analýza problémových miest nábrežia Dunaja a návrhy ako najlepšie využiť potenciál týchto miest vo forme komplexných urbanisticko-architektonických štúdií. Vznikne aplikácia, vďaka ktorej  3D modely vytvorené študentami budú viditeľné priamo na mieste formou virtuálneho zobrazenia. Postupne do nej budú pribúdať ďalšie návrhy a koncepty.

 

Židovská náboženská obec v Komárne – Dunaj a židovská komunita v Komárne

Komárno

Vytvorenie pamätného miesta na brehu Dunaja v Komárne, ktoré bude formou stálej expozície informovať o histórií židovskej komunity v Komárne, o jej spolunažívaní s ďalšími komunitami v meste a o stáročia trvajúcom vplyve Dunaja na jej život. Súčasťou projektu budú aj sprievodné podujatia a vzdelávací program pre deti a mládež.

 

Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi – Návrat veslovania do Karlovej Vsi

Bratislava, Karloveská zátoka a Dunaj

Rozvoj rekreačno-športových a zdraviu prospešných  aktivít pre širšiu verejnosť formou výcvikových kurzov veslovania a organizovaných splavov Dunaja. Po absolvovaní kurzu sa budú môcť záujemcovia voľne plaviť v ramenách, alebo na samotnom hlavnom toku Dunaja a využívať na to zázemie lodenice športového klubu a bezplatné požičiavanie lodí. Lodenica aj s veslicami bude slúžiť dlhodobo pre širokú verejnosť.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)