28 sep. 2016

Prvých šesť projektov získalo grant z Dunajského fondu


Prvých šesť projektov získalo grant z Dunajského fondu

Grantový program Dunajského fondu priniesol prvé výsledky. Šesť najlepších projektov prepojených s Dunajom si rozdelí sumu 26 908 eur a najneskôr od marca 2017 prispeje k lepšiemu spoznávaniu a rekreačnému využívaniu Dunaja.

Stredoeurópska nadácia vyhlásila prvú grantovú výzvu Dunajského fondu tento rok v januári s podporou donorov Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti Slovnaft. Projekty mali byť zamerané na skultivovanie alebo oživenie verejne prístupných riečnych priestranstiev a skvalitnenie života na slovenskom toku Dunaja (vrátane Malého Dunaja) so zachovaním jej hodnôt. O podporu sa uchádzalo celkovo 26 projektov s celkovou žiadanou sumou vyše 145 000 eur.

Všetky žiadosti boli komplexne hodnotené odbornou porotou, zloženou z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu. Jeho členmi sú osobnosti pôsobiace v urbanizme, architektúre, environmentálnej oblasti, ako aj osobnosti podieľajúce sa na tvorbe podujatí mestského a komunitného života a športovo-rekreačných aktivít na rieke. Porota nakoniec vybrala šesť najhodnotnejších projektov od Bratislavy po Komárno.

„Počet žiadostí o grant a navrhované projekty svedčia o tom, že ľudia majú záujem o bližší kontakt s Dunajom a Malým Dunajom a aktivity na týchto riekach. Dunaj vplýva na život veľkého počtu obyvateľov Slovenska, aj preto nás teší, že podporu získali projekty po celom toku Dunaja“, povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Stredoeurópska nadácia predstavila svoj nadačný program Dunajský fond v septembri 2015 na otváracom 1. Fóre Dunajského fondu. Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou, ktorá združuje finančné, nefinančné a ľudské zdroje pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Po realizovanej prvej výzve plánuje Stredoeurópska nadácia vyhlásiť v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fondu ďalšiu grantovú výzvu v druhej polovici roku 2016.

 

Granty z Dunajského fondu 2016

Prehľad podporených projektov

 

Klub vodného slalomu Karlova Ves – Prístup k vode v Karloveskej zátoke a slalomová trať pre začiatočníkov

Bratislava, Karloveská zátoka

Vybudovanie infraštruktúry (mostík, lavičky), ktoré umožnia verejnosti priblížiť sa k vode v Karloveskej zátoke alebo okúpať sa v nej. Pre prístup k vode bude zhotovený drevený mostík pre členov vodáckych klubov a pre verejnosť, ktorá využíva priestor na vychádzky a v lete na kúpanie.

Druhou aktivitou projektu je vytvorenie slalomovej trate pre začiatočníkov, ktorá by bola v zátoke na mieste, kde je stále voda aj pri nízkom vodnom stave Dunaja. Trať by na základný výcvik mládeže využívalo viacero vodáckych klubov alebo individuálnych vodákov na základe záujmu.

 

BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie – Bližšie k Dunaju – kemping Veľký Lél

osada Veľký Lél pri obci Zlatná na Ostrove

Vytvorenie infraštruktúry a následná prevádzka jednoduchéhoubytovacieho zariadenia (kempingu) v osade Veľký Lél na Dunaji. Kemping a objekty budú slúžiť najmä pre návštevníkov Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy, ktorej súčasťou je Veľkolélsky ostrov a ktoráuž v súčasnosti funguje ako lákadlo pre množstvo turistov, ktorí sa zaujímajú o prírodu Podunajska, o jej ochranu a vyžitie priamo na a pri rieke Dunaj.

 

Malodunajské splavy – Od mlyna k mlynu

obce Tomášikovo a Jahodná, Malý Dunaj

Podpora turistického ruchu v regióne obce Tomášikovo a obce Jahodná, cez ktoré preteká Malý Dunaj a ich história je s ním pevne spätá. V oblasti sú dva historické drevené kolové mlyny, ktoré sú vyhľadávanými turistickými atrakciami. Cieľom je spropagovať u širokej verejnosti tieto pamiatky prostredníctvom plavby na drevených pltiach po malom Dunaji. Na tento účel budú dobudované a upravené kotviská – prístaviská s prívesným vozíkom, ktorý umožní prepravu pltí a ich bezpečné spustenie na vodu a pohodlný nástup pasažierov. Počas plavby sa návštevníci dozvedia informácie o Žitnom ostrove, o Malom Dunaji, o histórii mlynárstva v regióne, rastlinstve i živočíšstve, vďaka náučnému chodníku prístupnému len z rieky. Tento slovenský unikát bude pozostávať z ôsmich informačných tabúľ.

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry – Virtuálne dunajské nábrežia

Bratislava

Študentské tímy z radov poslucháčov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypracujú v rámci svojich záverečných prác inžinierskeho štúdia návrhy a riešenia dunajského nábrežia v Bratislave. Výsledkom projektu tak bude podrobná analýza problémových miest nábrežia Dunaja a návrhy ako najlepšie využiť potenciál týchto miest vo forme komplexných urbanisticko-architektonických štúdií. Vznikne aplikácia, vďaka ktorej  3D modely vytvorené študentami budú viditeľné priamo na mieste formou virtuálneho zobrazenia. Postupne do nej budú pribúdať ďalšie návrhy a koncepty.

 

Židovská náboženská obec v Komárne – Dunaj a židovská komunita v Komárne

Komárno

Vytvorenie pamätného miesta na brehu Dunaja v Komárne, ktoré bude formou stálej expozície informovať o histórií židovskej komunity v Komárne, o jej spolunažívaní s ďalšími komunitami v meste a o stáročia trvajúcom vplyve Dunaja na jej život. Súčasťou projektu budú aj sprievodné podujatia a vzdelávací program pre deti a mládež.

 

Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi – Návrat veslovania do Karlovej Vsi

Bratislava, Karloveská zátoka a Dunaj

Rozvoj rekreačno-športových a zdraviu prospešných  aktivít pre širšiu verejnosť formou výcvikových kurzov veslovania a organizovaných splavov Dunaja. Po absolvovaní kurzu sa budú môcť záujemcovia voľne plaviť v ramenách, alebo na samotnom hlavnom toku Dunaja a využívať na to zázemie lodenice športového klubu a bezplatné požičiavanie lodí. Lodenica aj s veslicami bude slúžiť dlhodobo pre širokú verejnosť.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.