Zelené oázy

Životné prostredie

15/38

V rámci grantového projektu Zelené oázy sme od roku 2006 podporili realizáciu 347 projektov a ich počet sa každým rokom zvyšuje. Ak máte nápad, ktorý môže pomôcť životnému prostrediu vo vašej obci alebo meste a ste pripravení realizovať ho pomocou dobrovoľnej práce vás, vašich priateľov, susedov a známych, prihláste sa a môžete získať grant na jeho realizáciu.

Cieľom každého ročníka programu Zelené oázy je pri výbere tých najlepších podporiť zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad, alternatívnych spôsobov pestovania rastlín či vytvorenie a oživenie verejných priestorov, predovšetkým v mestách a na sídliskách. Program sa tiež snaží o rozvíjanie športových a pohybových aktivít u detí v prostredí, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Z grantu môžete upraviť park, záhradu alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, obnoviť zeleň v obci, postarať sa o ekologicky cennú lokalitu, vyčistiť divokú skládku alebo vodný tok, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo trasu pre nemotorovú dopravu, zveľadiť školskú záhradu, zriadiť učebňu v prírode… Všetky ďalšie informácie o projekte nájdete na www.oazy.sk

Články o projekte

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.