Vtáčí ostrov

Životné prostredie

5/38

Slovenská ornitologická spoločnosť/SOS/BirdLife Slovensko pravidelne umožňuje dobrovoľníkom zo Slovnaftu podieľať sa na trojdňovej údržbe Vtáčieho ostrova uprostred vodného diela Hrušovská zdrž. Práve táto lokalita je jedna z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie viacerých druhov vtákov.

Vtáčí ostrov je pre verejnosť celoročne neprístupný a o jeho údržbu a ochranu vtákov sa stará SOS/Bird Life Slovensko. Každý rok ostrov potrebuje počas obdobia, keď vtáky odletia, veľa šikovných rúk na to, aby bol pripravený na ďalšie hniezdenie. Počas troch dní sa viac ako 60 ľudí zo Slovnaftu snaží ostrov zveľadiť a aj takto pomôcť vzácnym a chráneným druhom vtákov.

Územie Vtáčieho ostrova podporuje počas migrácie viac ako 20 000 rôznych vtákov a počas zimovania sa ich tam zlieta dokonca viac ako 70 000. Ostrov bol umelo vytvorený a dokončený v roku 1991 a svoju úlohu začal plniť o rok neskôr po napustení Hrušovskej zdrže, ktorá bola vybudovaná ako súčasť vodného diela Gabčíkovo. Ostrov treba pravidelne kosiť a terénnymi úpravami vytvárať rovné plochy pre hniezdenie vtákov.

„Dobrovoľníci zo Slovnaftu urobili naozaj veľa práce a relatívne nám vyšlo aj počasie, ak si odmyslíme vlny pri odvoze, ktoré sa nevyhli nikomu. Už teraz sme zvedaví, ako dopadne ďalší rok pre vzácne druhy vtáctva. Podľa rozsahu prác to vyzerá naozaj sľubne,“ povedal Andrej Chudý zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Spoločnosť sa predovšetkým venuje ochrane druhov, biotopov a území, ochranárskemu výskumu a environmentálnej politike. Spolupráca organizácie so Slovnaftom sa začala v roku 2014, keď ornitológoviaSOS/BirdLife v spolupráci z útvarom životného prostredia Slovnaftu inštalovali v priestoroch rafinérie v Bratislave umelé hniezda pre chránené belorítky.

Články o projekte

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.