Talenty Novej Európy

Deti a mládež

38/38
Talenty Novej Európy

Dlhodobo v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou podporujeme výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Pravidelne každý rok majú talentované deti a mládež unikátnu príležitosť získať grant a zafinancovať si z neho svoj ďalší rozvoj.

Prostredníctvom programu Talenty Novej Európy sme spolu so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) prerozdelili medzi 321 nadaných mladých vedcov, umelcov a športovcov doposiaľ už takmer 650 000 eur. Za touto sumou sú skryté príbehy o výnimočnom talente, ale aj disciplíne, nezlomnosti a vytrvalosti, ktoré si zaslúžia podporu.

Nádejní mladí chemici, matematici, programátori, husľoví či klavírni virtuózi, šachisti, tenisti, kanoisti či atléti s titulom Talent Novej Európy si mohli vďaka grantu kúpiť technické zariadenia, hudobné nástroje či financovať školenia, tréningy a účasť na konferenciách, čo bolo pre nich bez pomoci silnej spoločnosti nedosiahnuteľné. Peniaze síce nie sú všetko, ale aj projekt Talenty Novej Európy potvrdil, že ich nedostatok môže často znamenať, že nadanie ostane bez povšimnutia a neprinesie ovocie. Udelené granty preto pomáhajú hlavne mladým talentom z menej solventných pomerov, a zároveň sú uznaním pre rodičov, príbuzných, učiteľov, či známych, ktorí nadaným deťom venujú veľa času a energie v snahe vykompenzovať nedostatok financií. Program je určený študentom ZŠ, SŠ alebo VŠ s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Rozhodujúce slovo pri výbere finalistov má odborná porota zložená zo známych umelcov, športovcov, renomovaného vedca, zástupcov médií, CEF a Slovnaftu.

Fotogaléria

    Články o projekte

    Kontakt

    Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

    Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

    Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.