So Slovnaftom do divadla

Deti a mládež

23/38
So Slovnaftom do divadla

„Pre Slovnaft sú podpora vzdelávania a kultúry jednou z priorít spoločenskej zodpovednosti. Tento projekt spája obe oblasti, a navyše jeho plnenie je zviazané s podstatou podnikania Slovnaftu. Teší nás, že vďaka našej iniciatíve sa stal pre stovky školákov divadelný zážitok, spojený s cestou do regionálneho centra, dostupnou súčasťou ich vzdelávania,“ povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu.

Cieľom projektu So Slovnaftom do divadla je zabezpečiť pre žiakov 1. stupňa základných škôl dopravu za divadelnými predstaveniami do miest sídel partnerských divadiel. Komunikáciu, výber škôl a organizovanie samotných predstavení zabezpečujú jednotlivé regionálne divadlá. My uhradíme cestovné náklady spojené s autobusovou prepravou školských skupín. Dôvodom pre vznik tohto projektu bolo, že mnohé školy nevedeli využiť kultúrne poukazy, pretože tie im nezaplatili prepravu na cestovanie. Tvárou projektu sa stala herečka Táňa Pauhofová, ktorá ani na sekundu neváhala a s veľkou radosťou sa do kampane zapojila.

Raz mesačne do každého z miest, kde pôsobia partnerské divadlá, vyrazia autobusy vezúce max. 160 žiakov za divadelným zážitkom, pričom vzdialenosť od divadiel by nemala presahovať 50 km (v prípade, že je vzdialenosť väčšia ako 50 km, jednotlivé školy sa na preprave finančne spolupodieľajú, rovnako tak aj na vyžiadaných prestojoch v krajských mestách). Deti na úhradu predstavení využijú výlučne kultúrne poukazy, ktoré dostali od Ministerstva kultúry SR a ktoré sú jednou z podmienok prepravy detí do divadiel.

V súčasnosti do spolupráce v rámci projektu vstúpili divadlá z piatich miest na  Slovensku. Na výlety za divadelnými zážitkami sa môžu tešiť deti z menších miest a obcí v okolí Bratislavy, Komárna, Spišskej Novej Vsi, a Košíc.

Z divadiel sa na projekte podieľajú Malá Scéna STU Bratislava, MDPOH Bratislava, Jókaiho divadlo v Komárne, Spišské divadlo a  Bábkové divadlo v Košiciach, Štátne divadlo v Košiciach, Divadlo Thália Sínház v Košiciach. V blízkej budúcnosti chceme rozšíriť spoluprácu aj s divadlami v Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Prešove, tak aby projekt pokryl celé Slovensko.

Ako sa prihlásiť?
Základné školy, ktoré majú záujem o zorganizovanie divadelného predstavenia, a s tým spojenej prepravy, môžu kontaktovať najbližšie divadlo:
MDPOH Bratislava – [email protected]
Jókaiho divadlo Komárno – [email protected]
Spišské divadlo Spišská Nová Ves – [email protected]
Bábkové divadlo Košice – [email protected]
Štátne divadlo Košice –  [email protected]
Divadlo Thália Sínház Košice – [email protected]

Fotogaléria

    Články o projekte

    Kontakt

    Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

    Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

    Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.