Škola, ktorej to myslí

Školstvo

30/38
Škola, ktorej to myslí

Od roku 2007 do 2012 sme podporovali významný vzdelávací program „Škola, ktorej to myslí“. Partnerom bola Stredoeurópska nadácia a po lektorskej a organizačnej stránke program zabezpečovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, ktoré získalo pre program akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky (MŠ SR).

Program podporoval u žiakov samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor namiesto ešte stále veľmi rozšíreného memorovania. Vyškolením okolo 3000 učiteľov pomohol program zlepšiť vzdelávanie okolo 40 000 žiakov a študentov na základných a stredných školách vo všetkých krajoch Slovenska.

„Škola, ktorej to myslí“ ponúkala dvojmodulový akreditovaný vzdelávací program s počtom 15 kreditov za každý modul. Všetky základné školy mali možnosť absolvovať modul 1 „Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“. Modul 2 „Podpora kritického myslenia“ nadväzoval na prvý modul a mohli sa oň uchádzať školy, ktoré v predošlých ročníkoch už prvý modul absolvovali. Oba moduly – každý v trvaní 60 hodín – učili pedagógov používať konkrétne interaktívne vyučovacie postupy, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Po absolvovaní oboch modulov mohla škola získať štatút „Škola, ktorej to myslí“, ktorý pre ňu môže byť komparatívnou výhodou pri získavaní nových žiakov.

Články o projekte

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.