Regióny pre nás

Školstvo

26/38
Regióny pre nás

V spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou sme venovali v rokoch 2005 a 2006 celkovo 23 miliónov korún (763 460 eur) na rekonštrukciu základných a materských škôl. Cieľom programu bola podpora infraštruktúry v školách a predškolských zariadeniach, kde má slovenské školstvo dlhodobo veľké problémy.

Samosprávy sú viac-menej schopné vykryť prevádzkové náklady škôl, avšak na zatekajúce strechy, padajúcu omietku, či nefungujúce ústredné kúrenie sa v rozpočte nie vždy nájde dostatok zdrojov pre všetky školy, a to mnohokrát ani v akútnych prípadoch.

V rokoch 2005 až 2006 preto získali schválené projekty finančnú podporu 23 miliónov korún (763 460 eur).  Prvý spoločný projekt so Stredoeurópskou nadáciou zlepšil podmienky vzdelávania pre 20 000 detí  na 62 základných a materských školách na celom Slovensku.

O grant mohli požiadať tie samosprávy, ktoré sa so svojimi projektmi na rekonštrukciu školy úspešne uchádzali o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra. Samosprávy potrebovali z vlastných zdrojov zabezpečiť 5 percent z oprávnených nákladov, ktoré bývali častou prekážkou realizácie projektov. Týchto 5 percent pomohla CEF zaistiť prostredníctvom grantu. Väčšina poskytnutých prostriedkov sa použila na rekonštrukciu ZŠ a MŠ, ale školy mohli peniaze využiť aj na iné projekty, napr. na integráciu hendikepovaných detí  a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.