Naše Mesto

Komunity

13/38
Naše Mesto

Naše Mesto, organizované Nadáciou Pontis, je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a verejnosti s verejnoprospešnými organizáciami. Pravidelne sa do neho zapájame ako dobrovoľníci aj my.

Aktivity pre dobrovoľníkov si do podujatia Naše Mesto môžu navrhnúť neziskové organizácie, občianske združenia, domovy sociálnych služieb, chránené dielne, základné, stredné, či materské školy, centrá voľného času a materské centrá, nadácie, mestá, mestské rozpočtové či príspevkové organizácie zo zapojených miest, občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré potom zodpovedujú za ich realizáciu a koordináciu dobrovoľníkov na mieste. O účasť sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti, organizácie podporujúce politické strany alebo hnutia.

Naše mesto je zamerané na zveľaďovanie verejných priestorov, na vzdelávanie a pomoc v rámci sociálnych služieb. Zamestnanci Slovnaftu sú aktívni vo všetkých troch sférach, pričom každoročne sa najviac zapájajú hlavne doskrášľovania verejných priestorov. Aj v júni 2015 si najviac zamestnancov – dobrovoľníkov zvolilo práve práce na zveľaďovaní verejných priestranstiev.

Fotogaléria

    Články o projekte

    Kontakt

    Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

    Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

    Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.