NAJ diplomová práca

Školstvo

19/38
NAJ diplomová práca

Od roku 2008 každoročne oceňujeme najlepšie diplomové práce študentov posledných ročníkov vybraných fakúlt. Finančnú odmenu získavajú študenti, no aj ich alma mater.

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu úzko nadväzuje s našou spoluprácou s kľúčovými slovenskými univerzitami. Jej cieľom je umožniť prepojenie skúseností univerzít ako popredných vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a nás v oblasti odborného vzdelávania.

Do jednotlivých ročníkov súťaže býva obvykle prihlásených do 20 diplomových prác z vybraných fakúlt slovenských univerzít. Práce vždy posudzujú odborníci z našej spoločnosti, pričom jedným z kritérií pre výber víťazov je aj aktuálnosť tém. Medzi najúspešnejšie fakulty patria Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Z víťazov doterajších ročníkov súťaže sa viacerí po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia stali kmeňovými zamestnancami Slovnaftu s príležitosťou na rýchly kariérny rast.

Články o projekte

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.