Lúčnica

Kultúra

11/38
Lúčnica

Po celé desaťročia umelecký súbor Lúčnica dokazuje, že patrí v oblasti folklóru k svetovej špičke. Celých 11 rokov sme boli generálnym partnerom tohto večne mladého súboru, ktorý nesie už vyše 60 rokov jednotný rukopis jej zakladateľa a umeleckého vedúceho profesora Štefana Nosáľa (1927). Umelecký súbor v roku 2014 ocenil naše partnerstvo udelením Ceny Lúčnice predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Slovnaftu Oszkárovi Világimu.

Umelecký súbor Lúčnica reprezentantuje ľudové bohatstvo Slovenska a svojím majstrovstvom a fantáziou, inšpirovaný ľudovou tradíciou, vytvára scénické obrazy s  vysokým umeleckým nábojom a zároveň zachováva originalitu tancov. V dlhej histórii Lúčnice bolo jej členmi cez 2000 mladých ľudí. Lúčnica svojim umením, krásou, mladosťou, poéziou a temperamentom očarila divákov nielen doma, ale aj vo vyše 60-tich štátoch Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Austrálie, ako kultúrna reprezentácia Slovenskej republiky.

Generálne partnerstvo bolo poctou nielen majstrovstvu tanečníkov, hudobníkov a spevákov Lúčnice, ale aj jej zakladateľovi a umeleckému vedúcemu Štefanovi Nosáľovi – výraznej osobnosti slovenskej umeleckej scény. Vyše 60 rokov vedie a formuje Lúčnicu, čo je celosvetovo ojedinelý zjav. Vytvoril vyše stovky choreografických diel a vychoval tridsať absolventov na VŠMU, poväčšine choreografov a vedúcich profesionálnych i amatérskych súborov. „Som rád, že som sa narodil v tomto kraji a zdelil veľké duchovné bohatstvo jeho ľudí. Celé roky svojho života som strávil v neustálom objavovaní a vytváraní krásy, nielen tej, čo oči vnímajú, ale aj tej, čo dušu krášli. Pomáhali mi v tom generácie mladých ľudí v Lúčnici. Napĺňali touto krásou aj seba a rozlievali ju celým priehrštím našim doma a ľuďom po celom svete,“ povedal profesor Štefan Nosáľ.

Fotogaléria

    Kontakt

    Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

    Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

    Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.