Konto bariéry

Komunity

31/38
Konto bariéry

Na vybraných čerpacích staniciach sme tri roky po sebe zorganizovali verejnú zbierku Detského fondu Slovenskej republiky, ktorej výťažok bol venovaný na Konto Bariéry. Kto prišiel na jednu z týchto čerpacích staníc, mohol prispieť na dobrú vec a mať v tom jasno.

Akcie s názvom Aby bolo jasno sa zúčastnilo viac ako 100 dobrovoľníkov, ktorí motoristom ako odplatu za príspevok do zbierky, umyli okná na autách. Nechýbali medzi nimi ani známe tváre televíznej obrazovky a finalistky Miss Slovensko. Peniaze, ktoré sa podarilo vyzbierať boli použité na nákup zdravotných pomôcok pre deti a mladých ľudí do 26 rokov so zdravotným postihnutím.

Štát ani zdravotné poisťovne nepokrývajú náklady na kompenzačné pomôcky určené zdravotne postihnutým v plnej výške a častokrát  rodina nemá prostriedky na ich zaplatenie. Dlhodobo venujeme pozornosť deťom a mládeži, ktorých kvalitu života obmedzuje ich zdravotný stav. Podporou projektu Detského fondu Slovenskej republiky sme tak nadviazali na svoje doterajšie aktivity.

„Veľmi sme uvítali túto netradičnú formu verejnej zbierky, prostredníctvom ktorej môže naša spoločnosť a zároveň aj zákazníci našich čerpacích staníc pomôcť dobrej veci,“ hovorí riaditeľka maloobchodu. Celý výťažok zo zbierky bol z Konta Bariéry rozdelený práve tam, kde na zdravotné a kompenzačné pomôcky neprispieva štát alebo zdravotná poisťovňa a rodina nemá iné možnosti ako dieťaťu pomôcť.

Konto Bariéry je projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý existuje už od roku 1993.  Na základe individuálnych žiadostí rodičov a zariadení, ktoré sa starajú o deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím prispieva hlavne na invalidné vozíky a ich doplnky, špeciálne kočíky, zdvižné plošiny, schodolezy, rôzne rehabilitačné pomôcky a zariadenia.

Články o projekte

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.