Grantový program PRO LIBRIS

Kultúra

33/38
Grantový program PRO LIBRIS

Spoločný program Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, spoločnosti Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie podporil vydávanie diel mladých umelcov a vydávanie prekladov súčasných európskych literárnych diel. Cieľom projektu bola podpora prozaických a básnických diel alebo prvé vydanie umeleckej tvorby z európskej literatúry do slovenského jazyka.

Tento program bol určený pre spisovateľov a prekladateľov a bol zameraný na dve kategórie vydávania knižných publikácií – vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby. Grant mohli účastníci použiť na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu.

Za dva roky grantový program PRO LIBRIS prerozdelil finančnú podporu v celkovej výške 50 000 eur za jeden rok na vydanie unikátnych knižných diel mladých slovenských tvorcov a prekladovej literatúry. Prvé z nich sa dostali na pulty kníhkupectiev v lete 2014. Program doteraz podporil vydanie 18 kníh, z toho 12 prekladov súčasných európskych autorov a šesť pôvodných slovenských diel. Momentálne sa hodnotí obdobie týchto dvoch ročníkov a o ďalšom pokračovaní sa stále uvažuje.

Fotogaléria

    Články o projekte

    Kontakt

    Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

    Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

    Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.