Dunajský fond

Životné prostredie

7/38
Dunajský fond

Zlepšovať kvalitu života v okolí Dunaja a podporovať spoluprácu ľudí je ambíciou Dunajského fondu – nadačného program Stredoeurópskej nadácie (CEF). Dunajský fond je prvou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

Príprava tohto programu bola spustená v roku 2014 pri príležitosti 20. výročia založenia Stredoeurópskej nadácie. Vďaka našej podpore a taktiež pomoci VÚB Banky, a.s./Nadácie VÚB má Dunajský fond svoj grantový program, zameraný na projekty prepájajúce ľudí s Dunajom.

Dunajský fond podporil v roku 2016 grantmi vo výške takmer 27 tisíc eur prvých šesť projektov orientovaných na oživovanie a skvalitňovanie verejných priestorov na Dunaji a Malom Dunaji. V roku 2017 k nim pribudnú ďalšie. Projekty hodnotí odborná porota, ktorá sa skladá z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu. Sú nimi osobnosti pôsobiace v oblastiach architektúry, urbanizmu, ochrany prírody, športovo-rekreačných aktivít na rieke a tvorby podujatí mestského a komunitného života. Cieľom projektov má byť vytváranie miest pri Dunaji a na Dunaji, kde sa obyvatelia dobre cítia, môžu sa tam ľahko a prirodzene pohybovať, majú bližší kontakt s vodou a môžu rozvíjať rôzne rekreačné aktivity, ktoré na rieku patria.

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou, ktorej cieľom je rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja a Malého Dunaja. Informácie o všetkých projektoch a pôsobení sa dozviete na www.dunajskyfond.sk.

Fotogaléria

    Články o projekte

    Kontakt

    Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

    Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

    Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.