Dobrý sused

Komunity

3/38

Malé projekty zvládnete aj sami, s tými väčšími vám pomôže Dobrý sused. Máte nápad, čo by chceli v Ružinove, Vrakuni, Podunajských Biskupiciach a Rovinke vylepšiť? Sem s ním! Zapojte sa do grantového programu Dobrý sused a poďte vaše nápady rovno zrealizovať.


Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie a rozvoj dobrých susedských vzťahov v mestských častiach v okolí rafinérie Slovnaft a v priľahlých obciach. V rámci programu dostanú priestor projekty v oblasti sociálneho, kultúrneho a komunitného rozvoja, ktorých súčasťou je spolupráca samospráv, školských zariadení a občianskych združení na lokálnej úrovni.

Grantová výzva je otvorená. Žiadatelia môžu na realizáciu jedného projektu získať grant do výšky 4 000 eur.

Dobrý sused podporuje

 • sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít, prípadne zanedbaných plôch, ktoré majú potenciál na využitie,
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času,
 • budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod.,
 • inovatívne, netradičné aktivity, ktoré sú v súlade so zámerom programu,
 • organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov na lokálnej úrovni.
 • výsadbu novej a revitalizáciu pôvodnej zelene
 • pestovanie krajových odrôd s cieľom zachovávať alebo rozširovať genofond
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách
 • zadržiavanie a opätovného využívanie dažďovej vody

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestské časti a obce: Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Rovinka
 • základné, stredné a materské školy a školské organizácie

Ako podať grantový projekt
Žiadateľ odošle vyplnený online formulár grantového programu tu: https://ekopolis.egrant.sk/ .

Kritériá grantového programu

Články o projekte

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.