Dobrý sused

Komunity

3/38

Malé projekty zvládnete aj sami, s tými väčšími vám pomôže Dobrý sused. Máte nápad, čo by chceli v Ružinove, Vrakuni, Podunajských Biskupiciach a Rovinke vylepšiť? Sem s ním! Zapojte sa do grantového programu Dobrý sused a poďte vaše nápady rovno zrealizovať.


Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie a rozvoj dobrých susedských vzťahov v mestských častiach v okolí rafinérie Slovnaft a v priľahlých obciach. V rámci programu dostanú priestor projekty v oblasti sociálneho, kultúrneho a komunitného rozvoja, ktorých súčasťou je spolupráca samospráv, školských zariadení a občianskych združení na lokálnej úrovni.

Grantová výzva je otvorená. Žiadatelia môžu na realizáciu jedného projektu získať grant do výšky 4 000 eur.

Dobrý sused podporuje
• sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít,
prípadne zanedbaných plôch, ktoré majú potenciál na využitie,
• projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času,
• budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod.,
• inovatívne, netradičné aktivity, ktoré sú v súlade so zámerom programu,
• organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov na lokálnej úrovni.
• výsadbu novej a revitalizáciu pôvodnej zelene
• pestovanie krajových odrôd s cieľom zachovávať alebo rozširovať genofond
• vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách
• zadržiavanie a opätovného využívanie dažďovej vody

Kto môže žiadať o grant
• registrované mimovládne neziskové organizácie,
• základné, stredné a materské školy,
• centrá voľného času a komunitné centrá,
• mestské časti a obce: Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Rovinka
• základné, stredné a materské školy a školské organizácie

Ako podať grantový projekt
Žiadateľ odošle vyplnený online formulár grantového programu tu: https://ekopolis.egrant.sk/ .

Kritériá grantového programu

Články o projekte

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.