Detský hospic Plamienok

Komunity

14/38
Detský hospic Plamienok

Neziskovej organizácii Plamienok sme viackrát poskytli našu pomoc a darovali sme jej palivové karty na pokrytie nákladov pri cestovaní odborného tímu za chorými deťmi. K tomu všetkému sa aj zamestnanci Slovnaftu zomkli a pridali výťažok z vianočného charitatívneho trhu.

Výnimočné poslanie neziskovej organizácie Plamienok sme v jednom roku podporili palivovými kartami v hodnote 6000 eur, aby aspoň čiastočne pokryli náklady odborného tímu navštevujúceho nevyliečiteľne choré deti v ich domácom prostredí. Plamienok podporili v jeho misii aj zamestnanci Slovnaftu a darovali mu výťažok z firemného vianočného charitatívneho trhu, na ktorom zamestnanci – dobrovoľníci predávali svojim kolegom vlastnoručne vyrobené sladkosti a malé darčeky. Výťažok darovaný Plamienku prekročil sumu 2000 eur.

Plamienok sa ako prvá organizácia na Slovensku podujala na náročnú humánnu misiu – starať sa o nevyliečiteľne choré deti, ktorých život nie je možné zachrániť, aby ani v terminálnom štádiu ochorenia nemuseli byť v nemocnici. Tieto deti majú možnosť prežiť život doma, v kruhu svojich najbližších, namiesto sterilného prostredia nemocničných izieb. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu navštevujú deti v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy priamo doma. Všetky služby hospicu i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia Plamienok poskytuje bezplatne.

Články o projekte

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.