Brownfields Slovnaft

Školstvo

34/38
Brownfields Slovnaft

Súťaž Brownfields Slovnaft pre vysokoškolských študentov vyšších ročníkov bola prvá svojho druhu na Slovensku a zamerala sa na revitalizáciu nevyužívaných priemyselných zón (brownfieldov) Slovnaftu. Súťažné štúdie študentov obsahovali zhodnotenie súčasného stavu brownfieldov v Slovnafte a návrh budúceho využitia.

Kým v prvom ročníku sa súťažiaci venovali len architektúre, v druhom ročníku riešili aj urbanizmus. Pri výbere a ocenení najlepších diel odborná komisia brala do úvahy uskutočniteľnosť návrhu, originalitu a inovatívnosť riešenia a potenciálny ekonomický prínos. Odbornými garantmi boli renomovaní architekti Ingrid Konrad a profesor Štefan Šlachta. Výsledky unikátnej súťaže boli v roku 2011 prezentované na prestížnom  medzinárodnom festivale architektúry Architecture Week Praha.

Študentskú súťaž vyhlásil v roku 2011 útvar Riadenia majetku a služieb pre vysokoškolákov – študentov vyšších ročníkov architektúry. Až 19 súťažných prác sa zaoberalo urbanizmom, a to územnými plánmi, ochrannými pásmami, inžinierskymi sieťami či legislatívnymi obmedzeniami. Tieto projekty mali teda aj reálne ukotvenie a takto spracované štúdie sú pre nás mimoriadne významné.

Brownfieldy sú nevyužité priemyselné plochy, ktoré už nie sú z nášho pohľadu potrebné na výkon hlavnej podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na naše pôsobenie, sa takéto zóny nachádzajú po celom Slovensku. Študenti architektúry v súťaži Brownfields vytvorili naozaj skvelé návrhy na ich využitie.

Fotogaléria

    Články o projekte

    Kontakt

    Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

    Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

    Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.