Rafinéria priateľská k vtákom

Životné prostredie

8/38
Rafinéria priateľská k vtákom

V roku 2014 vychovali belorítky obyčajné, hniezdiace v Slovnafte, prvú generáciu mláďat odchovaných v umelých hniezdach nainštalovaných v rafinérii. Projekt v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko sa odvtedy osvedčil a pomáha belorítkam v citlivom období hniezdenia.

Belorítka obyčajná čelí mnohým negatívnym faktorom, ktoré ohrozujú jej prežitie. V urbanizovaných lokalitách nemá dostatok prírodných zdrojov na vybudovanie hniezd, navyše vplyvom zlého počasia sa prirodzené hniezda ničia. Belorítka, ktorá je podobná lastovičke, tak má len malé šance na vyvedenie mláďat. Týmto projektom sa začala naša spolupráca s ornitológmi. Odvtedy sa zamestnanci opakovane zúčastnili ako dobrovoľníci na čistení chráneného Vtáčieho ostrova na Dunaji a my sme umožnili ornitológom sčítanie vtáčích druhov na svojom takmer 500-hektárovom území. Mapovanie ukázalo, že v areáli rafinérie žije viac než 20 vtáčích druhov, pričom v čase migrácie a hniezdenia sa tu môžu vyskytovať ďalšie desiatky druhov. Okrem získania zaujímavých faktov a čísel o vtáctve v tejto oblasti sme tak napomohli ku kompletizácii pripravovaného Atlasu vtákov Bratislavy.

Sčítanie vtákov sa v rafinérii uskutočnilo po prvý raz. Výsledky sčítania prekvapili. Okrem bežných druhov ako vrabce poľné, vrany popolavé či veľké holuby hrivnáky identifikovali aj ďatľa hnedkavého, ktorý v rafinérii žije vďaka množstvu starých ovocných stromov. Tento druh ďatľa je často považovaný za indikátor zachovalosti a pestrosti vidieckej krajiny južného Slovenska.

Z ďalších druhov vtáctva žijú v rafinérii sýkorky, žlny, kavky, dážďovníky či lastovičkám podobné belorítky, ktoré majú od roku 2014 na objektoch rafinérie vybudované umelé hniezda pre bezpečné vyvedenie mladých.

Z celkovej rozlohy areálu Slovnaftu je zatrávnených až 270 hektárov a nachádza sa tu viac než 10 000 stromov. Vtáčie druhy majú v odľahlejších častiach veľkého zeleného teritória ticho a pokoj potrebný na hniezdenie.

 

Fotogaléria

    Kontakt

    Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

    Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

    Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.