24 mar. 2011

Program Talenty Novej Európy podporí ďalších 35 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí


Program Talenty Novej Európy podporí ďalších 35 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí

V štvrtom ročníku spoločného grantového programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT s názvom „Talenty Novej Európy“ získa podporu na rozvoj svojho talentu 35 mladých nadaných vedcov, umelcov a športovcov.

Celkovo sa do programu zapojilo 186 mladých talentov, do užšieho výberu pred odbornú porotu predstúpilo 52 finalistov. Partneri programu – Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., – v štvrtom ročníku celkovo rozdelia sumu 66 000 €.

„Z roka na rok sa zvyšujúci záujem nevšedne nadaných detí a mladých ľudí je pre nás najlepšou spätnou väzbou, že program je potrebný a má zmysel v ňom pokračovať“, hovorí Silvia Czuczorová, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie. „So zámerom zaistiť profesionalitu a nestrannosť vyhodnocovania žiadostí spolupracujeme s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Slovenského šachového zväzu, ako aj s renomovanými umelcami a vedcami. Aj touto cestou im za pomoc a príspevok ďakujeme“, dodáva.

„Cieľom programu „Talenty Novej Európy“ je pomôcť výnimočne nadaným mladým umelcom, vedcom a športovcom vo veku od 8 do 20 rokov ďalej rozvíjať svoj talent. Hodnotiace kritériá sa však neobmedzujú na jednoduché porovnanie úspechov v súťažiach. Program nemá v úmysle podporovať len tých, ktorí sú v súčasnosti na špičke vo svojej oblasti. „Našou snahou je nájsť talenty, ktoré majú potenciál a hlavne preukážu cielené úsilie dostať sa medzi najlepších, ale bez podpory by to bolo pre nich nereálne alebo prinajmenšom problematické“, vysvetľuje Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie spoločnosti SLOVNAFT.

V tomto ročníku sa z celkovo prihlásených 186 detí a mladých ľudí do záverečného výberového kola prepracovalo 52 finalistov. Tí mali za úlohu zaujať odbornú porotu priamym predvedením svojho talentu alebo najmä v prípade vedcov a športovcov, jeho verbálnou prezentáciou.

Osemčlenná grantová porota zložená z významnej slovenskej výtvarníčky Ilony Németh, zo známych umelcov Mariána Čekovského a Petra Marcina, renomovaného vedca Anatolija Dvurečenského, prodekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK Ľubora Tománka, šéfredaktora denníka Új Szó Norberta Molnára, zástupcov CEF a SLOVNAFTU sa nakoniec zhodla na menách 35 talentov. Patrí medzi nich napríklad 17-ročný nádejný režisér – Marko Procházka, ktorý presvedčil porotu ukážkami zo svojho celovečerného filmu premietaného aj v kinách. Marko využije peniaze z grantu na ďalšiu filmovú tvorbu. Z kategórie športu zaujal množstvom ocenení 36 násobný rekordman v plávaní, 12-ročný Tomáš Púchly. Najmä prítomné dámy potešila ukážkami kreatívneho úžitkového umenia módna prehliadka 17-ročnej talentovanej výtvarníčky Lucie Krosnerovej, a svojím výkonom porotu presvedčil aj 16-ročný violončelista Ján Bogdan, ktorý grant z programu získal už po tretíkrát.

Spolu s aktuálnym ročníkom podporili CEF a SLOVNAFT, a.s., 133 výnimočných talentov, z toho 16 opakovane, celkovou sumou vyše 250 tisíc eur.

Viac informácií, ako aj zoznam podporených talentov nájdete na www.cef.sk a www.slovnaft.sk. Ak chcete byť v kontakte s Talentami Novej Európy, staňte sa členom rovnomennej skupiny na komunitnom portáli www.facebook.com.

Kontaktné osoby:

Silvia Czuczorová                                                            Anton Molnár
výkonná riaditeľka                                                            riaditeľ Podnikovej komunikácie
Stredoeurópska nadácia                                                SLOVNAFT, a.s.
Sasinkova 12                                                                    Vlčie hrdlo 1
811 08 Bratislava                                                             824 12 Bratislava
Tel: +421 2 5720 4129                                                    Tel: +421 2 4055 8907
Mob: +421 918 707 397                                                  Mob: +421 905 393 161
[email protected]                                                                     [email protected]
www.cef.sk                                                                        www.slovnaft.sk

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.