02 júl. 2015

Prírodoveda a Svet práce v praxi


Prírodoveda a Svet práce v praxi

Na počiatku bola myšlienka vybudovať akúsi vonkajšiu učebňu, ktorá by žiakom prakticky ukázala to, čo sa na hodinách prírodovedy či biológie naučia z učebníc. Vďaka grantovému programu Zelené oázy sa ale táto myšlienka stala skutočnosťou a pred Základnou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici sa zrodil ovocný sad s lavičkami a altánkom. A to aj vďaka finančnej podpore Slovnaftu a Nadácii Ekopolis.

Pri samotnej realizácii projektu v bezprostrednom okolí školy si žiaci mohli v praxi vyskúšať svoje technické vedomosti okrem iného aj z predmetu Svet práce. Každá pomocná ruka bola totiž dobrá, a to najmä na natieranie dosiek, z ktorých sa neskôr postavil altánok. No ešte pred tým bolo potrebné upraviť terén a vydláždiť chodník vedúci naprieč ovocným sadom. Pre školákov by bola predsa len takáto práca mierne náročná, a tak so spomínanou časťou realizácie pomohli aktivační pracovníci miestneho obecného úradu. Na poslednú fázu – vysádzanie ovocných stromčekov a kríkov, dohliadal odborným okom dlhoročný ovocinár, ktorý popri tom stihol žiakov zasvätiť do tajomstiev štepenia ovocných stromov.

Základná škola sa tak už dnes môže tešiť z praktickej učebne. Okrem technických zručností a vedomostí o rastlinách pretavia školáci do praxe taktiež svoje poznatky o operencoch, ktoré zahniezdili v nachystaných vtáčích búdkach pri sade.

„Prostredníctvom tohto projektu chceme rozvíjať a podporiť  zručnosti žiakov, zvýšiť radosť z tvorby aj z konečného výsledku. Získať v deťoch pocit, že to, čo vybudujú a vložia do toho vlastnú energiu, si vážia, zveľaďujú, nepoškodzujú a starajú sa o to,“ dopĺňa Anna Melišíková, učiteľka zo ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka z Oravskej Jasenice.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.