04 feb. 2013

Poznáme finalistov 6. ročníka programu Talenty Novej Európy


Poznáme finalistov 6. ročníka programu Talenty Novej Európy

V dňoch 13. a 14. februára 2013 sa v Bratislave uskutoční záverečné kolo 6. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópskej nadácie s názvom Talenty Novej Európy.

Mladí vedci, umelci a športovci, ktorí prešli sitom výberu, budú mať príležitosť osobne presvedčiť odbornú porotu o svojom výnimočnom talente a získať grant na ďalší rozvoj.

Zoznam 37 finalistov – športovcov je TU a zoznam 39 finalistov – umelcov a vedcov je TU.

Prezentácia športovcov pred porotou sa bude konať dňa 13. februára 2013 (streda)Apollo klube (Súkennícka 4, Bratislava) od 10.00 hod.

Prezentácia umelcov a vedcov pred porotou sa bude konať dňa 14. februára 2013 (štvrtok)Radošinskom naivnom divadle (Škultétyho 5, Bratislava 3) od 10.00 hod.

O výsledkoch budú finalisti informovaní e-mailom.

Do 6. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy sa prihlásilo vyše 180 talentovaných detí a mladých ľudí. Až 90 z nich sa uchádzalo o grant v oblasti športu a 91 o grant v oblasti  umenia a vedy. Pre nesplnené formálne náležitosti museli byť štyria žiadatelia vylúčení.

O finalistoch sa rozhodovalo počas decembra 2012 a januára 2013. Hodnotiace kritériá neboli obmedzené len na jednoduché porovnanie úspechov v súťažiach, ale rolu hralo aj rodinné zázemie a osobnosť žiadateľa. Prvoradým kritériom však bol samotný talent. S posudzovaním žiadostí pomohli odborníci z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj renomovaní umelci a vedci. Na základe posúdenia všetkých platných prihlášok hodnotitelia vybrali 37 finalistov v oblasti športua 39 finalistov – talentovaných mladých umelcov a vedcov.

Vo finálovom kole budú dve odborné poroty – pre šport, ako aj pre umenie a vedu – zložené z výrazných osobností v posudzovaných oblastiach, ďalej z predstaviteľov Stredoeurópskej nadácie, zástupcov spoločnosti Slovnaft, a.s., a mediálnych partnerov programu. Z finalistov vyberú najtalentovanejších, ktorí získajú grant Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Viac informácií nájdete na www.tne.sk

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.