30 apr. 2018

Podpora pre Plamienok


Podpora pre Plamienok

Sumou 7400 eur Slovnaft aj tento rok podporil aktivity neziskovej organizácie Plamienok, ktorá sa stará o to, aby nevyliečiteľne choré deti mohli tráviť čas doma a poskytuje terapeutickú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym.

Sumu 1400 eur venovali priamo Slovnaftári prostredníctvom výťažku z vianočných charitatívnych trhov a 6000 eur daroval Slovnaft formovou palivových kariet. Tieto peniaze slúžia najmä na dopravu zdravotníkov k malým pacientom k nim domov.

(Na fotografii sú zľava Radka Husáriková z fundraisingu Plamienka, výkonný generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó, riaditeľka Plamienka MUDr. Mária Jasenková a špecialista na vzťahy s verejnosťou v Slovnafte, Hana Kukučková).

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.