29 mar. 2012

Ožije 23 zelených oáz po celom Slovensku


Ožije 23 zelených oáz po celom Slovensku

Revitalizácia a vyčistenie jazierka, potoka či studničiek, vznik ekoučební, obnova parku, vyčistenie lesa a ďalšie užitočné ekologické projekty po celom Slovensku budú zrealizované aj vďaka podpore z environmentálneho grantového programu Zelené oázy.

V 6. ročníku, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu celkom 23 projektov v celkovej výške 59 000 €. Témou tohto ročníka bola voda, vo všetkých svojich podobách v prírode. Vďaka programu Zelené oázy, vrátane tohto ročníka, tak na Slovensku pribudlo 133 zelených oáz.

Do uzávierky prvého kola, koncom novembra 2011,  poslali  žiadatelia až 561 platných  žiadostí v celkovej sume 2 mil. 466 tisíc eur. Z nich postúpilo 112 do druhého kola na dopracovanie.  Finálny výber 23 projektov urobil poradný výbor na svojom stretnutí   v polovici marca.

„Minulý rok sa nám osvedčil dvojkolový systém výberu projektov a  tomuto spôsobu hodnotenia sme ostali verní aj v tomto ročníku. Čo sa na začiatku ukazovalo ako pomocná kozmetická zmena, dnes už je pri enormnom počte predbežných žiadostí a pri limitovaných finančných zdrojoch nevyhnutnosťou. Stovky žiadateľov predkladajú v prvom kole len stručné projektové zámery s návrhom aktivít a s predbežným rozpočtom, pričom nie sú povinní sa v tejto fáze venovať získavaniu potrebných administratívnych povolení od vlastníkov, správcov a kompetentných inštitúcií. Túto povinnosť má pred sebou len tá úspešná časť žiadateľov, ktorá prešla prvým kolom hodnotenia,“ povedal Milan Hronec z Nadácie Ekopolis.

Medzi tými, ktoré najviac zaujali odbornú komisiu  patrí projekt obnovy parku pri kaštieli v Mojmírovciach. Hlavné aktivity sústredili žiadatelia na obnovu vodného režimu v tomto historickom parku, vyčistenie vodného kanálu a jeho premostenie pre potreby náučného chodníka.

Ďalším zaujímavým podporeným bol projekt revitalizácie jazierka v Nove Dedinke pri Bratislave. Okrem vyčistenia jazierka a výsadby pobrežnej vegetácie v jeho okolí tam vznikne aj priestor na oddych a aktívne trávenie voľného času pre miestnych obyvateľov aj turistov.

Bude zaujímavé sledovať aj výsledok projektu starostlivosti, vyčistenia a zastrešenia lesných studničiek v okolí turistických chodníkov, čo by malo výrazne spríjemniť pobyt a potulky v pohorí Vihorlat na východe Slovenska.

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám,  spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti. Nezanedbateľné je tiež  zapojenie verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

V 6. ročníku Zelených oáz bolo z geografického hľadiska najviac projektov podporených v Banskobystrickom kraji (6), v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom po 3 projektoch. Z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Prešovského a   Košického kraja boli vybrané po 2 projekty.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od marca do septembra 2012.

V rámci programu Zelené oázy mohli záujemcovia získať finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete v prílohe, ďalej na www.ekopolis.sk/Zelené oázy a www.slovnaft.sk. Viac informácií Vám poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 0911 452 457, [email protected].

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)