15 jan. 2014

O grant z programu PRO LIBRIS požiadalo 40 uchádzačov


O grant z programu PRO LIBRIS požiadalo 40 uchádzačov

O poskytnutie grantu z nového grantového programu na podporu slovenskej literatúry a zvýšenie dostupnosti prekladov súčasných európskych diel PRO LIBRIS požiadalo 40 uchádzačov.

Polovica žiadostí je zameraná na vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a polovica na vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby.

Odborná komisia sa bude žiadosťami zaoberať na jar a úspešným uchádzačom rozdelí sumu 50 000 eur, ktorú poskytli spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia.

Partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry SR, SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.