22 okt. 2013

Nový grantový program podpory literatúry PRO LIBRIS


Nový grantový program podpory literatúry PRO LIBRIS

Podporiť rozvoj slovenskej literatúry a zvýšiť dostupnosť prekladov súčasných európskych diel je cieľom spoločnej aktivity ministerstva kultúry, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópskej nadácie.

Za týmto účelom podpísali dnes minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti SLOVNAFT Oszkár Világi a výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie Szilvia Czuczor memorandum o spolupráci.

Partneri sa dohodli, že v rámci nového grantového programu PRO LIBRIS rozdelia uchádzačom celkovú sumu 50 000 eur, ktorú do tohto programu poskytne spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia. Táto suma bude rozdelená cez nový grantový program PRO LIBRIS, ktorý je zameraný na dve kategórie vydávania knižných publikácií – vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby. Ministerstvo kultúry SR, SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia od tohto programu očakávajú, že slovenský knižný trh obohatí o nové umelecky hodnotné diela.

„Rozšírenie dotačného systému ministerstva kultúry o nový program je súčasťou napĺňania koncepcie rozvoja literatúry, pripravenej naším ministerstvom. Okrem toho na budúci rok navýšime prostriedky v našom vlastnom dotačnom systéme, určené na podporu literatúry, rovnako tak sa výrazne zvýši objem finančných prostriedkov určených na podporu vydávania diel slovenských autorov v zahraničných vydavateľstvách prostredníctvom programu SLOLIA. K ďalším formám podpory radím napríklad zvýšenie tvorivých štipendií pre autorov, ako aj prípravu Dní slovenskej literatúry v roku 2014. Prostredníctvom zmluvy so štátom ministerstvo kultúry takisto podporí vo zvýšenej miere vznik a odvysielanie nových pôvodných programov o literatúre vo verejnoprávnej RTVS,“ hovorí minister kultúry Marek Maďarič.

„Grantovým programom na podporu literatúry chceme nadviazať na doterajšiu úspešnú spoluprácu s ministerstvom kultúry pri projekte „So Slovnaftom do divadla“, v rámci ktorého sme od marca minulého roka zabezpečili prepravu pre viac ako 11 tisíc detí na divadelné predstavenia.  Program PRO LIBRIS dáva príležitosť mladým talentovaným autorom, ktorí často nemajú priestor a podmienky na publikovanie. Chceme tiež podnietiť slovenských vydavateľov k vydávaniu prekladov súčasnej európskej literárnej tvorby, obzvlášť z oblasti strednej a východnej Európy,“ dopĺňa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

„Pozývame týmto vydavateľov aby aktívne hľadali pozoruhodné diela nadaných mladých slovenských autorov a tiež zaujímavé témy v súčasnej literatúre krajín strednej a východnej Európy“ dodáva výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie Szilvia Czuczor.

Dnešným dňom partneri vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu, bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke http://cef.sk/. Uzávierka predkladania žiadostí je 15. decembra 2013.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)