22 okt. 2013

Nový grantový program podpory literatúry PRO LIBRIS


Nový grantový program podpory literatúry PRO LIBRIS

Podporiť rozvoj slovenskej literatúry a zvýšiť dostupnosť prekladov súčasných európskych diel je cieľom spoločnej aktivity ministerstva kultúry, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópskej nadácie.

Za týmto účelom podpísali dnes minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti SLOVNAFT Oszkár Világi a výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie Szilvia Czuczor memorandum o spolupráci.

Partneri sa dohodli, že v rámci nového grantového programu PRO LIBRIS rozdelia uchádzačom celkovú sumu 50 000 eur, ktorú do tohto programu poskytne spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia. Táto suma bude rozdelená cez nový grantový program PRO LIBRIS, ktorý je zameraný na dve kategórie vydávania knižných publikácií – vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby. Ministerstvo kultúry SR, SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia od tohto programu očakávajú, že slovenský knižný trh obohatí o nové umelecky hodnotné diela.

„Rozšírenie dotačného systému ministerstva kultúry o nový program je súčasťou napĺňania koncepcie rozvoja literatúry, pripravenej naším ministerstvom. Okrem toho na budúci rok navýšime prostriedky v našom vlastnom dotačnom systéme, určené na podporu literatúry, rovnako tak sa výrazne zvýši objem finančných prostriedkov určených na podporu vydávania diel slovenských autorov v zahraničných vydavateľstvách prostredníctvom programu SLOLIA. K ďalším formám podpory radím napríklad zvýšenie tvorivých štipendií pre autorov, ako aj prípravu Dní slovenskej literatúry v roku 2014. Prostredníctvom zmluvy so štátom ministerstvo kultúry takisto podporí vo zvýšenej miere vznik a odvysielanie nových pôvodných programov o literatúre vo verejnoprávnej RTVS,“ hovorí minister kultúry Marek Maďarič.

„Grantovým programom na podporu literatúry chceme nadviazať na doterajšiu úspešnú spoluprácu s ministerstvom kultúry pri projekte „So Slovnaftom do divadla“, v rámci ktorého sme od marca minulého roka zabezpečili prepravu pre viac ako 11 tisíc detí na divadelné predstavenia.  Program PRO LIBRIS dáva príležitosť mladým talentovaným autorom, ktorí často nemajú priestor a podmienky na publikovanie. Chceme tiež podnietiť slovenských vydavateľov k vydávaniu prekladov súčasnej európskej literárnej tvorby, obzvlášť z oblasti strednej a východnej Európy,“ dopĺňa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

„Pozývame týmto vydavateľov aby aktívne hľadali pozoruhodné diela nadaných mladých slovenských autorov a tiež zaujímavé témy v súčasnej literatúre krajín strednej a východnej Európy“ dodáva výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie Szilvia Czuczor.

Dnešným dňom partneri vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu, bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke http://cef.sk/. Uzávierka predkladania žiadostí je 15. decembra 2013.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.