01 dec. 2017

Najdiplomovka 2017


Najdiplomovka 2017

Do súťaže o najlepšie diplomové práce za rok 2017 sa prihlásilo šesť fakúlt zo štyroch univerzít s pätnástimi prácami. Autori tých najlepších diplomoviek si prevzali cenu 7. novembra v Hoteli Gate One.

Diplomové práce, ktoré sú v do tejto súťaže nominované musia byť kvalitne spracované a taktiež by mali študenti pri ich písaní spolupracovať so spoločnosťou Slovnaft alebo byť pre ňu relevantné. Spomedzi pätnástich prác vybrali odborníci v danej oblasti spolu so zástupcami Slovnaftu tri najlepšie diplomové práce.

Diplomanti na tomto záverečnom vyhodnotení odprezentovali svoju prácu pred publikom. Autori troch najlepších diplomových prác, ako aj univerzity za odbornú podporu získali finančnú odmenu.

Ocenení:

Tomáš Lalík (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc./ konzultant SN: Beáta Pilinszká

názov práce: Vývoj metodiky hodnotenia následkov závažných priemyselných havárií

hodnotiteľ: Michaela Svoreňová

zástupca školy: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD. (prodekan fakulty pre rozvoj fakulty, podnikateľskú činnosť, spoluprácu s priemyslom, informatizáciu a propagáciu fakulty)

 

Dušan Matuška (Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave)

Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

názov práce: Manažment času manažéra – Matica SUDO

hodnotiteľ: Alžbeta Grácová

zástupca školy: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. (dekan fakulty)

 

Dávid Molnár (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.

názov práce: Separácia zmesi metylcyklohexánu a toluénu použitím iónovej kvapaliny

hodnotiteľ: Dávid Kállay

zástupca školy: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD. (prodekan fakulty pre rozvoj fakulty,

podnikateľskú činnosť, spoluprácu s priemyslom, informatizáciu a propagáciu fakulty)

Galéria

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.