12 okt. 2010

Nadácia EKOPOLIS a SLOVNAFT vyhlasujú 5. ročník grantového programu Zelené oázy


Nadácia EKOPOLIS a SLOVNAFT vyhlasujú 5. ročník grantového programu Zelené oázy

Banská Bystrica (12.10.2010) - Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú v poradí už 5.ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy.

Slovnaft podporí tento ročník celkovo sumou 66 tisíc eur, o ktoré sa budú môcť uchádzať žiadatelia s nápadmi, ktoré pomôžu životnému prostrediu. Výzva je tento krát upriamená aj na obce, ktoré boli zasiahnuté povodňami. Uzávierka prijímania projektov spolu so žiadosťou o grant je 30.novembra 2010.

SLOVNAFT a Ekopolis  tak pokračujú v úspešnej spolupráci, vďaka ktorej celkovo na Slovensku pribudlo za štyri roky viac ako 90 zelených oáz.

„V nastávajúcom ročníku programu sme mysleli aj na obce, ktoré tento rok postihli povodne. Po odstránení následkov, ktoré voda zanechala na majetku obcí a ich občanov, bude treba postupne obnoviť aj zelené plochy a parky, aby sa tam ľudia opäť cítili ako doma a ich deti sa mali kde hrať. Prostredníctvom obecných rozhlasov v týchto obciach budeme preto  informovať ľudí o možnosti zapojiť sa do projektu a získať grant,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám,  spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, a to so zapojením verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

„Tento program je  nielen o ekológii, ale aj o podpore občianskej angažovanosti. Práve spoluúčasť miestnych obyvateľov na realizácii projektu je jedným z kľúčových aspektov programu Zelené oázy. Jeho administratívna nenáročnosť zároveň umožňuje žiadateľom sústrediť sa na realizáciu projektov namiesto byrokracie,“ povedal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Len tento rok sa podarilo obnoviť 21 náučných chodníkov, parkov, verejných priestranstiev,  lokalít prírodnej, historickej a kultúrnej hodnoty. Medzi ne patrí aj projekt výstavby prístrešku a informačnej tabule pri prameni potoka Chvojnica v Bielych Karpatoch v okrese Myjava, v rámci ktorého sa uskutočnila aj výsadba zelene a vyčistenie prameňa spolu s blízkym potokom od komunálneho odpadu. Ďalší, pre mladých ľudí veľmi atraktívny projekt, pripravili dobrovoľníci z občianskeho združenia Preles, ktorým sa podarilo vybudovať interaktívny chodník s náučnými tabuľami a drevenými preliezačkami v lesoparku Chrasť, v blízkosti dvoch najväčších žilinských sídlisk Solinky a Vlčince. Zo školských projektov stojí za zmienku projekt „Sýkorka“, v ktorom sa odrazila snaha detí zo základnej školy s materskou školou v Gbeloch o úpravy školského areálu, s cieľom zvýšiť ochranu a zlepšiť potravinové ako aj  hniezdne možnosti spevavcov v školskom parčíku.

V rámci programu Zelené Oázy môžu záujemcovia požiadať o finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách (stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad).

O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a potrebných formulárov, sa nachádzajú na www.slovnaft.sk  a na www.ekopolis.sk.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.