06 feb. 2012

Máš talent pre umenie alebo vedu? Prihlás sa!


Máš talent pre umenie alebo vedu? Prihlás sa!

Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v rámci 5. ročníka spoločného grantového programu Talenty Novej Európy, vyhlasujú výzvu na podávanie prihlášok v oblasti umenia a vedy.

Talentovaní mladí umelci a vedci vo veku 12 až 25 rokov môžu do 16. marca 2012 posielať prihlášky a uchádzať sa o grant a titul „Talent Novej Európy“. V tomto kole programu budú udelené granty v celkovej výške 33 tisíc eur.

Grantový program „Talenty Novej Európy“ je určený na podporu nadaných mladých umelcov, vedcov a športovcov, ktorí chcú napredovať a ďalej rozvíjať svoj talent. V aktuálnej výzve pre nadaných mladých umelcov a vedcov sa o grant môžu uchádzať žiaci ZŠ alebo študenti SŠ a VŠ s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Výzva je určená aj v minulosti podporeným talentom.

O grant môžu žiadať zákonní zástupcovia detí do 16. marca 2012 pre individuálnu osobu alebo skupinu (maximálne však štvoricu) spĺňajúcu základné podmienky (vek, návšteva školy, umiestnenie v súťaži).

5. ročník programu začal v septembri minulého roka samostatne výzvou na podávanie prihlášok pre športovcov. V rámci tejto kategórie podalo prihlášku spolu 199 nádejných talentov. Z nich bolo odbornou komisiou vyselektovaných 40, ktorí 10. februára predstúpia pred hodnotiacu komisiu, aby obhájili svoj talent a cieľavedomosť. Členmi hodnotiacej komisie pre športovú kategóriu budú okrem vyhlasovateľov programu, zástupcov médií, prodekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK Ľubora Tománka, asistenta trénera hokejového dorastu HC Slovan Ruda Jendeka, aj náš najúspešnejší motocyklový jazdec Štefan Svitko a trojnásobný najlepší futbalista Slovenska Dušan Tittel.

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., sa dlhodobo snažia podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov mohol byť potlačený alebo oslabený. Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja talentovaného dieťaťa. Ani samotní rodičia talentovaných detí si mnohokrát nemôžu dovoliť podporovať ich napredovanie v potrebnej miere, najmä ak nie je v rodine jediným dieťaťom.

V prvých štyroch ročníkoch programu odborná porota vybrala 133 nadaných mladých ľudí, z toho 16 opakovane a ich talent bol podporený celkovou sumou viac ako 250 tisíc Eur.

V najbližších dňoch dostane takmer 3 500 základných a stredných škôl poštou a e-mailom informáciu o možnosti prihlásiť deti vynikajúce v umení alebo vede do grantového programu „Talenty Novej Európy“.

Ak chcete byť v kontakte s Talentami Novej Európy, staňte sa členom rovnomennej skupiny na komunitnom portáli www.facebook.com. Ďalšie informácie, ako aj prihlášku do 5. ročníka programu, nájdete na www.cef.sk a www.slovnaft.sk alebo www.tne.sk.

Kontaktné osoby:

Silvia Czuczorová                   Anton Molnár
výkonná riaditeľka                       hovorca
Stredoeurópska nadácia             SLOVNAFT, a.s.
Sasinkova 12                                  Vlčie hrdlo 1
811 08 Bratislava                           824 12 Bratislava
Tel: +421 2 5720 4129                 Tel: +421 2 4055 8907
Mob: +421 918 707 397              Mob: +421 905 393 161                                                            Fax:  +421 2 4055 8682
[email protected]                                   [email protected]
www.cef.sk                                       www.slovnaft.sk

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.