05 sep. 2011

Máš športový talent? Prihlás sa!


Máš športový talent? Prihlás sa!

Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú už 5. ročník spoločného grantového programu Talenty Novej Európy.

Športové talenty vo veku 8 až 17 rokov môžu do 14. októbra 2011 posielať prihlášky a uchádzať sa o grant a titul „Talent Novej Európy“. V tomto ročníku programu budú udelené granty v celkovej výške 66 tisíc eur.

Grantový program „Talenty Novej Európy“ je určený na podporu mladých športovcov, talentovaných umelcov a vedcov, ktorí chcú napredovať a ďalej rozvíjať svoj talent. Obmenou tohto ročníka je, že začína samostatne výzvou na podávanie prihlášok pre športovcov. Kategórie umenie a veda dostanú priestor v druhom polroku školského roka 2011/2012. Program je určený študentom ZŠ alebo SŠ s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Výzva je určená aj v minulosti podporeným talentovaným deťom.

V rámci aktuálnej výzvy môžu o grant žiadať zákonní zástupcovia detí do 14. októbra 2011 pre individuálnu osobu alebo skupinu (maximálne však štvoricu) spĺňajúcu základné podmienky (vek, návšteva školy, umiestnenie v súťaži).

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., sa dlhodobo snažia podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov mohol byť potlačený alebo oslabený. Školy, športové kluby, centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja talentovaného dieťaťa. Ani samotní rodičia talentovaných detí si mnohokrát nemôžu dovoliť podporovať ich napredovanie v potrebnej miere, najmä ak nie je v rodine samotné.

Z množstva prihlásených talentov pomáhajú nadácii vybrať tie najvýraznejšie odborníci z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Rozhodujúce slovo pri výbere finalistov má odborná porota zložená jednak zo zástupcu vedenia Fakulty telesnej výchovy a športu UK, zástupcov médií, CEF a Slovnaftu.

V prvých štyroch ročníkoch programu odborná porota vybrala 133 nadaných mladých ľudí, z toho 16 opakovane a ich talent bol podporený celkovou sumou viac ako 250 tisíc Eur.

V najbližších dňoch dostane takmer 3 500 základných a stredných škôl poštou a e-mailom informáciu o možnosti prihlásiť výnimočne športovo nadané deti do grantového programu „Talenty Novej Európy“.

Ďalšie informácie, ako aj prihlášku do 5. ročníka programu, nájdete na www.cef.sk a  www.slovnaft.sk. Ak chcete byť v kontakte s Talentami Novej Európy, staňte sa členom rovnomennej skupiny na komunitnom portáli www.facebook.com.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.