11 máj. 2023

Dobrý sused opäť podporuje ľudí s chuťou zveľadiť svoje okolie


Dobrý sused opäť podporuje ľudí s chuťou zveľadiť svoje okolie

Zeleň pre materské školy a parky, lepšie podmienky pre športovcov, bohatšie kultúrne podujatia. Už päť rokov sa môžu ľudia a komunity spoľahnúť na grantový program Dobrý sused. Stačí jasný zámer spojený s dobrovoľníckym nadšením – a peniaze nemusia byť problém.

Len nedávno získalo finančnú podporu sedem projektov z balíka žiadostí, ktoré sa uchádzali o grant v úvode roka. Grantový program je však otvorený stále a občianske združenia, miestne samosprávy, ale aj verejnosť môžu kedykoľvek požiadať o financovanie svojich zámerov na zlepšenie komunitného života v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka.

Komu pomohol Dobrý sused v úvode tohto roka?

V záhradách materských škôl na Estónskej ulici v Podunajských Biskupiciach, a tiež materskej školy vo Vlčom hrdle sa čoskoro udomácnia nové ovocné stromy a kríky s chutnými plodmi. Okrem skrášlenia záhrad pomôžu pri praktickej environmentálnej výchove škôlkarov.

Dobrý sused podporí aj brigádu rodičov, žiakov a učiteľov zo Základnej školy na Žitavskej ulici, na ktorej spoločne obnovia a upravia pôvodný plot školského areálu.

Športový hokejbalový klub HBK Vrakuňa si z grantu od Dobrého suseda zrekonštruuje ihrisko a na komunitnej brigáde opravia a vymenia mantinely. Grant majú istý aj hokejbalisti z Podunajských Biskupíc, aby si kúpili nové športové náčinie a dresy pre deti a mládež.

Občianske združenie Odyseus pomáha drogovo závislým v kontaktnom centre vo vrakunskom Pentagone. Cez Dobrého suseda si zafinancuje nákup zdravotníckeho materiálu, a tiež materiálu potrebného na upratanie okolia Pentagonu. Do tejto brigády sa zapoja aj klienti centra.

Grantový program Dobrý sused je cielenou snahou Slovnaftu o zlepšenie kvality života v blízkom okolí rafinérie. Pri riadení programu a posudzovaní projektov spolupracuje s Nadáciou Ekopolis. O grant je možné žiadať nepretržite do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na tomto odkaze alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, [email protected], 0902 526 755.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.