30 máj. 2017

Chémia pod pokrievkou Skús pokus


Chémia pod pokrievkou Skús pokus

Slovnaft ako generálny partner podporil 1. ročník celoslovenskej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus". Súťaž bola určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Ich úlohou bolo pod vedením učiteľa vymyslieť a realizovať chemický pokus, ktorý nakrútili na video a poslali do súťaže.

Do prvého ročníka sa zapojilo takmer 800 detí a učiteľov. Na základe odbornej úrovne, prezentácie pokusu a inovatívneho prístupu porota vybrala tri najlepšie príspevky. Do súťaže sa zapojila i verejnosť, ktorá mala možnosť hlasovať za svojho favorita. Pre víťazné tímy Ľudoví chemici z Cirkevnej ZŠ zo Sabinova a Zvedavé kukučky zo ZŠ M. Kukučína z Dolného Kubína, je pripravená exkurzia v rafinérii Slovnaft.

Fotogaléria

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.